Organisation

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg. Personer inom Göteborgsområdet ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Samverkan inom Göteborgsområdet sker mellan regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst samt skola. I Göteborgsområdet ingår Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö.

Läs om våra övergripande mål och prioriterade målområden