Områden för samverkan

Vi anpassar samverkan efter målgrupp och arbetar utifrån fyra olika teman: barn och unga, mitt i livet, psykiatri och äldreInom varje tema samarbetar chefer med kompetens utifrån temagruppens område.

Vi arbetar också med övergripande områden som berör personer med insatser från både kommun och region oavsett ålder och diagnos.

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg. Personer inom Göteborgsområdet ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Samverkan inom Göteborgsområdet sker mellan regionens hälso- och sjukvård, kommunal vård- och omsorg, socialtjänst samt skola.