Områden för samverkan

Vi anpassar samverkan efter målgrupp och behov. Inom varje område har vi satt mål och arbetar med aktiviteter för att förbättra vård, stöd och omsorg för individen.

När en person behöver insatser från både kommun och sjukvård är vårt uppdrag att arbeta tillsammans och på bästa sätt ge vård, stöd och omsorg. Personer inom Göteborgsområdet ska ha samma möjligheter till en god hälsa.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 11:28