Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nu är det dags att starta upp ett Palliativt nätverk

Nu startas ett nytt nätverk upp med syfte att skapa ett forum för reflektion och utveckling.

Tillsammans ska vi arbeta för att alla patienter med ett palliativt vårdbehov ska få bästa möjliga vård. Vi ska utarbeta en samsyn kring dessa patienter och vi får möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Samverkan är en utvecklingsprocess där samarbetet kan fördjupas genom att vi berikas genom att lära av varandra och vi kan nå en samsyn.

Det palliativa nätverket avser att fördjupa samarbetet mellan Palliativa teamet, Alingsås Lasaretts avdelningar och hemsjukvården (kommunal primärvård) i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommun.

En sjuksköterska från respektive avdelning på Alingsås Lasarett och från varje distrikt i hemsjukvården (kommunal primärvård) i respektive kommundel utses till ett palliativt ombud. Detta ombud bjuds in till nätverksträffar på Alingsås Lasarett 3–4 gånger årligen. Sammankallande är specialistsjuksköterska på Palliativa teamet i Alingsås. 

Den sjuksköterska som är utsedd att delta i det Palliativa nätverket förväntas föra vidare ny kunskap till sin arbetsplats, samt inhämta synpunkter och önskemål från kollegor gällande den palliativa vården och samverkan.

Målet på kort sikt är att sjuksköterskor på Alingsås Lasarett och Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga kommun får en möjlighet till att mötas fysiskt och dela erfarenheter med varandra.

Målet på lång sikt är att det Palliativa nätverket skall leda till en ökad samverkan mellan dessa verksamheter där vi har en ökad kunskap om varandras vardag och hur dom olika verksamheterna fungerar. Ökad kunskap genom utbildning och kunskapsutbyte som leder till utveckling av den palliativa vården i Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga.

I förlängningen ser vi även fram emot att även den regionala primärvården kommer bjudas in till träffarna.

Marie Widegren

Leg. Specialistsjuksköterska, Palliativa teamet, Alingsås Lasarett
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-01-15 13:48