Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Närsjukvårdsteam Fyrbodal

Regionfullmäktige avsätter medel för att stödja utvecklingen mot mer öppna vårdformer och följsamhet till omställningen av hälso- och sjukvården.

Fokus är införandet av fler mobila team, öka takten med införande av digitala vårdtjänster och eventuellt övriga åtgärder som minskar behovet av sluten vård. Omställningen av hälso- och sjukvård ska bidra till verksamhet i balans för hela koncernen.

Utföraren har ett ansvar att upprätta en tvåårig genomförandeplan. Planen följs upp löpande av hälso- och sjukvårdstyrelen på uppdrag av regionstyrelsen. Beställarens ansvar är att stödja utföraren i genomförandet av planen för omställning genom löpande uppföljning.

Fler mobila närsjukvårdteam utveckla den nära vården

Vård som patienter behöver ofta ska i första hand få sin vård utanför akutsjukhusen. Både närsjukvårdsteam som utgår från sjukhusen och hemsjukvårdsteam som utgår från vårdcentralerna i samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården leder till ökad samordning och kontinuitet av insatser, bättre medicinsk kvalitet och högre upplevelse av trygghet hos patienterna.

Ingen ersättning för utökat antal team utfaller från beställaren till utföraren. Hemtagning ska ske genom minskade kostnader för slutenvård.

Närsjukvårdsteamet håller på att utvecklas tillsammans med primärvården, NU-sjukvården och Hälso-och sjukvården i kommunerna. I Fyrbodal och Lilla Edet har vi två närsjukvårdsteam:

Ett team utgår från mobilt vårdteam i Uddevalla och har sitt upptagningsområde i Uddevalla kommun.

Ett team som utgår från NU-sjukvården och har resten av Fyrbodal och Lilla Edet.  

Tillsammans ska man skapa ett tryggt och bra omhändertagande för patienterna och vid behov kunna nyttja enkla vägar för tillgänglighet till specialistkompetens. Närsjukvårdsteamet vårdar medicinskt instabila patienter med komplexa vårdbehov i hemmet med målet att:

  • Skapa trygghet och ett gott omhändertagande i hemmet, vilket kan leda till minskat behov av sjukhusvård.
  • Skapa en sammanhållen vård runt patienten.
  • Arbeta proaktivt tillsammans med övriga vårdaktörer för att öka tryggheten, framförallt för patienten, men också för anhöriga och de som vårdar.
Närsjukvårdsteam

Kontakt Närsjukvårdsteam

Mobila vårdteamet Uddevalla:
M-F kl. 08.00-16.00
Tel.: 070 082 58 85 alt. 070 082 58 54

Närsjukvårdsteam övriga Fyrbodal och Lilla Edet:
M-F kl. 08.00-16.00
Tel.: 010-435 01 04


Senast uppdaterad: 2018-03-23 15:08