Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Konferens "Tillsammans blir vi bättre" 16 december

I december genomfördes samverkanskonferensen Tillsammans blir vi bättre. Temat för dagen var Samverkan kring Nära vård och Våld i nära relationer. Här kan du läsa en sammanfattning från dagen samt ta del av bilder från dagen.

Moderator Anna Eliasson inledde dagen med att påtala varför det är så viktigt med samverkan. Hon poängterade att det handlar om dem vi är till för, att samverkan sker på ett klokt sätt för dem, och att vi tillsammans behöver hitta ett gott samarbete som gynnar dem vi är till för.

Hur kan det bli fel när alla gör rätt?

Det kan ofta handla om de organisatoriska mellanrum som kvarstår, där individen hamnar mellan stolarna. Detta behöver vi arbeta med mellan organisationerna så att det inte drabbar individen.

Det kräver en del av oss, det kräver tillit till varandra och respekt för varandra, lyfts fram under det inledande passet. Kännedom om varandra lyfts också fram som en viktig del i det arbete.

Genom SAMLA läggs pusselbitar för en välfungerande samverkan. Det är många pusselbitar som behöver läggas, men genom att arbeta tillsammans i SAMLA kan vi skapa detta.

Film: ”Vi möter människor” av Region Kalmar län

Under förmiddagen visades filmen Vi möter människor upp, som är skapad av Region Kalmar län. 

Vi möter människor - varje dag. En film från Region Kalmar län (YouTube)

– Det är något vi har gemensamt alla i det här rummet, och det är att ni som möter och träffar människor varje dag. Ni möter människor, ni hjälper människor, ni ser människor – som alla har med sig olika saker i bagaget.

Föreläsning med Maj Rom från SKR

Maj Rom lyfte i sin föreläsnings fram att delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet inte är våra bästa grenar i svensk Hälso- och sjukvård. Vi har offrat dessa till fördel för de bland annat teknisk utveckling, men vi behöver återta det, menar hon.

Hon lyfte också den frantida utmaningen runt att hitta kompetenta medarbetare och ökad personal. Det kommer inte finnas tillräckligt med personer att rekrytera för Sveriges framtida behov.

– Vi behöver hitta de lösningar inom digitalisering som kan effektivisera våra arbetssätt.

Maj Rom påminnde även om att Sverige har lag om fast vårdkontakt. 55 % har idag fast vårdkontrakt på pappret, men bland invånarna är det däremot endast cirka 30 % som upplever att de faktiskt har fast vårdkontrakt.

Fråga patienten vad som är viktigt
Hon poängterar att frågan ”Vad är viktigt för dig” är det bara patienten själv som kan svara på, och relationerna mellan patient och personal är viktiga i det arbetet. Vi kan erbjuda en massa olika saker, verktyg med mera, men vi behöver bjuda in patienten till ett partnerskap, menar Maj Rom. Det kostar ingenting att ställa frågan ”Vad är viktigt för dig?” och det går faktiskt väldigt fort, säger Maj. Varför ställer vi inte frågan oftare då, frågor hon. Vissa säger att det beror på att man är rädd för svaret, att svaret på frågan ska vara något vi inte kan leva upp till. Maj menar dock att det faktiskt väldigt sällan är så, patienten har inte önskemål om att flyga till månen, utan ofta handlar det om behov som är möjliga att tillmötesgå, eller bara att få bli hörd.

2022-12-16 SAMLA konferens. SKR Maj Rom presentation

Förläsning med Kerstin Nettelblad från Utväg

Kerstin Nettelblad från Utväg föreläste för deltagarna efter lunch. Utväg arbetar med Myndighetssamverkan i arbetet mot våld i nära relation. Hon presenterade organisationens uppdrag, och erfaranheter från arbetet med organisationen.

– Ibland kan man känna sig maktlös i vårt arbete, men för varje person vi kan hjälpa så kan vi vara livsviktiga, därför är vi nödvändiga.

2022-12-16 SAMLA konferens. Utväg presentation

Islandsmodellen – föreläsning med Ulrika Nordström & David Toresson, Islandsmodellen

Ulrika Nordström & David Toresson berättade om Islandsmodellen som startade som ett projekt i Sverige 2017. Modellen är hämtad från Island, därav namnet.

Modellen syftar till att hitta en modell för Utvecklings- och samarbets/samverkansprojekt mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård vid akuta våldshändelser i familjer med barn i Göteborg, Västra Götaland.

Detta har bland annat lett till att det upplevs som en bättre och mjukare övergång när till exempel Polisen lämnar platsen, när Socialtjänsten redan är på plats.

De redovisade för sitt arbete inom projektet och hur implementeringen gått till och hur arbetet ser ut idag.

2022-12-16 SAMLA konferens. Islandsprojektet och Islandsmodellen presentation

Föreläsning med Henrik Eriksson

Henrik Eriksson, PhD och professor på Chalmers Tekniska Högskola, höll en presentation utifrån hans bok ”Sveriges bästa verksamheter”.

Han lyfte fram att undersökningar visat att det är medarbetarnas engagemang och utveckling som påverkar en verksamhets resultat allra mest. Det som däremot har minst betydelse för en verksamhets framgång/resultat är strategisk planering. Enligt hans undersökning så har det till och med visat sig att inom offentlig sektor har strategiskt planering till och med en negativ inverkan på resultatet.

Henrik lyfter att vi bör ha ett mer medarbetardrivet arbetssätt. Om något nytt ska införas – gå till den eller dem som ska använda det nya sättet, be dem ge feedback, gå tillbaka och utveckla arbetssättet, be användarna om mer feedback, gå tillbaka och arbeta på det igen och så vidare. På det sättet har verksamheten en mer medarbetardriven arbetsform.

– Kvalitet förstår man bäst där ute i kärnverksamheten, säger han.

Tack!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog under dagen och hoppas att ni tog med er värdefulla reflektioner.

Nedan kan du ta del av bilder från dagen.

 • Presentation
  Bild 1 av 21
 • Kvinna presenterar
  Bild 2 av 21
 • Talare inför publik
  Bild 3 av 21
 • Talare
  Bild 4 av 21
 • Talare
  Bild 5 av 21
 • Publik
  Bild 6 av 21
 • Maj Rom SKR
  Bild 7 av 21
 • Presentation nära vård
  Bild 8 av 21
 • Presentation Minimaria
  Bild 9 av 21
 • Föreläsare litet rum
  Bild 10 av 21
 • Talare mindre rum
  Bild 11 av 21
 • Sittande talare mindre rum
  Bild 12 av 21
 • Presentationer
  Bild 13 av 21
 • Talare
  Bild 14 av 21
 • Kvinna tackas efter föreläsning
  Bild 15 av 21
 • Kvinnlig talare
  Bild 16 av 21
 • Publik
  Bild 17 av 21
 • Föreläsare Henrik Eriksson
  Bild 18 av 21
 • Talare avslutning
  Bild 19 av 21
 • Talare avslutning
  Bild 20 av 21
 • Deltagare i SAMLA styrgrupp
  Bild 21 av 21

Senast uppdaterad: 2023-01-23 09:38