Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Dagliga morgonmöten i Lysekil

Morgonens skypemöte har blivit en daglig samverkansrutin för vårdcentraler och kommun i Lysekil. Anette Nyfjäll, Biståndshandläggare Lysekils kommun och Elin Hansson, Vårdcentralschef Närhälsan Lysekils Vårdcentral samtalar om samverkan och om vikten av att alla verksamheter bidrar med det de har kännedom om i SAMSA.

 

När nya samverkanslagen kom var vårdcentraler och kommun i Lysekil eniga om att börja samverka direkt.

− Vi har morgonmöte över Skype varje dag där primärvårdens sjuksköterska, alltså den fasta vårdkontakten, samt vårt trygg hemgång-team och biståndshandläggare är med. Vi ser vilka nya ärenden som finns i SAMSA och samlar ihop informationen som vi har om personen, både behov vi ser sedan tidigare genom primärvården, och vad vi kan se i underlaget från SAMSA, säger Anette.

Morgonavstämningen lägger grunden. Och när sjukhuset fyller i planeringsunderlagen kontinuerligt så att informationen går vidare, då behövs sällan avstämningsmöten med sjukhuset, enligt Elin.

Anette poängterar vikten av att informationen i SAMSA är ”fyllig”.

Framgångsfaktorer är enligt både Anette och Elin morgonmötena via Skype och att det finns Trygg hemgång i kommunen. Att någon möter upp patienten på trappan när det är dags för hemgång ses som viktigt.

− Information till patient och eventuellt anhöriga, är också en viktig del. Inte nödvändigtvis i form av avstämningsmöte, utan ett telefonsamtal till patienten som fortfarande är kvar på sjukhus, eller till anhörig om det är okej, kan också skapa trygghet, säger Anette.

Vid morgonavstämningen ligger fokus på att möta patienten hemma på ett tryggt och säkert sätt. Om det finns tveksamheter kan ett avstämningsmöte med sjukhuset eller en SIP bli aktuellt.

Informationen i SAMSA ger kommunen det planeringsunderlag som behövs för att se vilka insatser som behövs. På samma sätt är det viktigt att den  information sjukhuset behöver läggs in i SAMSA via Vårdbegäran då en patient skickas in till sjukhuset.

− Vårdbegäran är jätteviktig och vi strävar efter att den ska vara väl ifylld, säger Anette.

När vårdcentralen ser att en vårdbegäran har initierats kompletteras den med information som vårdcentralen har.

− Det är viktigt att alla tar sitt ansvar. Vi är beroende av att sjukhuset fyller i planeringsunderlaget, och vi från primärvården behöver fylla i det som vi har kännedom om, säger Elin.

− En dröm är att vårdbegäran och allt som startar processen finns i SAMSA och att det finns så mycket planeringsunderlag så att man kan ta beslut om hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm och allt som kan behövas utifrån det här underlaget. Det är ju en dröm, att allt ska vara så väl ifyllt, säger Anette.

 


Senast uppdaterad: 2020-04-24 09:21