Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förenklad utskrivning från sjukhus

För att utskrivning av patienter från sjukhus ska ske på ett tryggt och säkert sätt måste alla parter samverka, tänka på helheten och dela med sig av information och dokumentation. 

Skärmklipp film förenklad utskrivning.PNG

Förenklad utskrivning film 9 april 2020.mp4

För att göra utskrivningsprocessen effektiv, trygg och säker:

 • Inga avstämningsmöten via Skype    
  - Istället kontaktas patienten/anhörig via mobilnummer alternativt via avdelningstelefon.  
  - Fast vårdkontakt kontaktar patienten för samtycke till SIP.
  - Biståndshandläggare kontaktar patienten för information och ta emot eventuell ansökan om insatser enligt SoL.
  - Förutsätter noggrann dokumentation i SAMSA.
 • Ange i SAMSA om provtagning för covid-19 gjorts.
 • SIP-möten via Skype på sjukhus endast för patienter med komplexa behov.
 • Avdelningssköterskan skriver ut patientinformationen från webbsidan och lämnar till patienten inför utskrivning.

Dokument förenklad utskrivning

Informationsbrev 1 förenklad utskrivning

Patientinformation förenklad utskrivning

Rutin för dokumentering i IT-tjänst SAMSA relaterad till Covid-19

Relaterade dokument

Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA

Tillämpning av gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Patientinformation SIP


Senast uppdaterad: 2020-04-03 15:14