Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 - Förenklad utskrivning från sjukhus

Nu måste vi alla hjälpas åt! För att spara på resurser i sjukvården måste utskrivning av patienter från sjukhus förenklas.

Skärmklipp film förenklad utskrivning.PNG

Förenklad utskrivning film 9 april 2020.mp4

Detta innebär:

 • Inga avstämningsmöten via Skype    
  - Istället kontaktas patienten/anhörig via mobilnummer alternativt via avdelningstelefon.  
  - Fast vårdkontakt kontaktar patienten för samtycke till SIP.
  - Biståndshandläggare kontaktar patienten för information och ta emot eventuell ansökan om insatser enligt SoL.
  - Förutsätter noggrann dokumentation i SAMSA.
 • Ange i SAMSA om provtagning för covid-19 gjorts.
 • SIP-möten via Skype på sjukhus endast för patienter med komplexa behov.
 • Avdelningssköterskan skriver ut patientinformationen från webbsidan och lämnar till patienten inför utskrivning.

Dokument förenklad utskrivning

Informationsbrev 1 förenklad utskrivning

Patientinformation förenklad utskrivning

Rutin för dokumentering i IT-tjänst SAMSA relaterad till Covid-19

Relaterade dokument

Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA

Tillämpning av gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Patientinformation SIP


Senast uppdaterad: 2020-04-03 15:14