SIMBA

Vårdssamverkan SIMBA

SIMBA är en närvårdssamverkansorganisation för Den Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale. Närvårdssamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.

Den Nära Vården känneteckans av helhetsyn, kontinutet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att reducera framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Befolkningsutveckling

Befolkningen i SIMBA-området prognotiseras öka med ungefär 9 000 personer till 2025, från dagens cirka 112 000 invånare till 121 000. Andelen i befolkningen som är 65 år eller äldre kommer öka från dagens 20% till 22% år 2025.

Källa: Västra Götalandsregionens statistikdatabas, september 2015


 

Nyheter i SIMBA

SIMBA Genomförandeplan är beslutad och ni hittar den här på hemsidan under dokument.

SIMBA hemsida uppdateras och bygg succesivt om.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och kommer att börja gälla den 25 september.