Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIMBA

Vårdssamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård - och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter.  Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt.  För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBAs genomförandeplan år 2018-2020

Årsberättelse för år 2018

Organisationsskiss


 

Nyheter i SIMBA

Samordningsgruppen fattade den 26 april beslut om att projektet med färgkodning fortsätter till och med september ut och ärendet  åter till samordningsgruppen den 13 september för nytt ställningstagande.

Samordningsgruppen fattade 190426 beslut om att pilotprojektet med färgkodning inom psykiatrin utvidgas till att innefatta SIMBAs samtliga kommuner och fortsätter hela år 2019.

Samordningsgruppen antog den 26 april riktlinje för samverkan och samarbete med och i SIMBA- teamen.

Resultatet visar på att arbetet som bedrivs i SIMBA-teamen är värdefullt och värdeskapande samt att de barn och vårdnadshavare som svarat på enkäten i hög grad är nöjda med den vård/behandling de får. Nöjdheten med bemötandet var 100 %.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 3 maj en modell för Mini-Maria/Livsstilsmottagningar i SIMBA-området.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

I listorna är det enkelt se föreningar och grupperingar kopplade till psykisk ohälsa i Västra Götalands län uppdelat på vardera delregion.

Nu finns slutrapporten för breddinförandet av Mobil närvård tillgänglig.

En mötesdag om samverkan inom vård, omsorg och elevhälsa i Västra Götaland hålls fredag 8 mars. På plats i Göteborg samlas 250 politiker och ansvariga tjänstepersoner, förvaltningschefer med flera från både kommunerna och Västra Götalandsregionen. Följ föreläsningarna om samverkan via livesändning.


Senast uppdaterad: 2018-12-07 14:57