Genomförda

Genomförda utbildningar & konferenser

Den 9 november var politiker och chefer inbjudna till ett informationsmöte gällande ansvarsfördelningen mellan region och kommun i hälso- och sjukvårdsfrågor.

Den 10,11 och 16 oktober  ges utbildning i SIP. Utbildningen vänder sig företrädesvis till dig som arbetar med in- och utskrivningsprocessen från slutenvården och kan komma att ansvara för att upprätta eller delta i SIP-möten, oberoende av profession. Samma utbildning ges vid fyra tillfällen under de tre dagarna.

12 oktober och 15 oktober ges information om SIP för företrädesvis till dig som är läkare och arbetar i in- och utskrivningsprocessen från slutenvården och kan komma att delta i SIP-möten. Samma information ges vid båda tillfällena.

Den 20 september 2018 välkomnas medarbetar inom SIMBAs verksamheter som arbetar med vård- och stödsamordning till en inspirationsdag.

Den 7-20 september ges utbildning i nya anpassade IT-tjänsten SAMSA. Tio utbildningstillfällen för  inplanerade med 16 platser/utbildningstillfällen. Platserna fördelas enligt följande: Två till primärvården, sex till Kungälvs sjukhus, en till Tjörns kommun, två till Ales kommun, två till Stenungsunds kommun och tre till Kungälvs kommun


Senast uppdaterad: 2018-10-17 11:01