Samordningsgruppen

SIMBAs samordningsgrupp ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan vårdgivarna. Samordningsgruppen har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.

Samordningsgruppen består av förvaltningschefer eller motsvarande från kommun och region samt representanter för privata vårdgivare inom vårdvalssystem som regleras av LOV.

Samordningsgruppen har möte minst fyra gånger per år samt en utvecklingsdag per termin.

Mötestider

30 jan   kl.08:30 - 12:00
22 feb (intro för politikerna) kl.08:30 - 16:30
21-22 mar  lunch-lunch
03 maj   kl.08:30 - 12:00
13 sep   kl.08:30 - 12:00
17-18 okt   lunch-lunch
04 dec   kl.08:30 - 12:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-20 16:33