Samordningsgruppen

SIMBAs samordningsgrupp ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan vårdgivarna. Samordningsgruppen har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla och fatta inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.

Samordningsgruppen består av förvaltningschefer eller motsvarande från kommun och region samt representanter för privata vårdgivare inom vårdvalssystem som regleras av LOV.

Samordningsgruppen har möte minst fyra gånger per år samt en utvecklingsdag per termin.

Mötestider

 
01 mar kl.13:00 - 16:30
23 mar kl.08:30 - 16:00
16 maj kl.13:00 - 16:30
05 sep kl.13:00 - 16:30
03 okt   (arbetsdag)   kl.08:00 - 16:00
09 nov kl.08:30 - 16:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar 2018

Titel