Nyheter SIMBA

Nyheter SIMBA

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen 10 oktober finns nu att hämta här på hemsidan.

En arbetsgrupp inom SIMBA har tagit fram förslag till revidering av det beslutsstödet som används inom hemsjukvården när en patient hastigt/oväntat fått ett förändrat hälsotillstånd.

SIMBA Genomförandeplan är beslutad och ni hittar den här på hemsidan under dokument.

SIMBA hemsida uppdateras och bygg succesivt om.


Senast uppdaterad: 2018-10-19 13:29