Närområdesgrupp Ale

Mötestider

9 apr kl.14:30 - 16:30
20 aug kl.14:30 - 16:30
5 nov kl.14:30 - 16:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-01-25 12:32