Representanter i samrådsgruppen

Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsnämnden
Micaela Kronberg Thor (M), Ordförande
Ordförande Vård och äldreomsorgsnämnden
micaela.kronbergthor@alingsas.se

Primärvårdsstyrelsen
Ann-Sofie Alm (M), vice ordförande
Ordförande Primärvårdsstyrelsen
ann-sofie.alm@vgregion.se
076-17 85 718

Alingsås kommun Kommunstyrelsen
Daniel Filipsson (M), ordförande
daniel.filipsson@alingsas.se

Alingsås kommun Vård och äldreomsorgsnämnden
Vakant

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Dennis Jeryd (S), ordförande
dennis.jeryd@lerum.se
0727-42 79 98

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Eva Andersson (C ) kommunalråd
eva.andersson2@lerum.se
0722-37 99 04

Lerums kommun Kommunstyrelsen
Oskar Ahlman (M), ledamot
oskar.ahlman@lerum.se
0735-33 11 18

Styrelsen för Alingsås lasarett
Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande
gert-inge.andersson@vgregion.se

Styrelsen för Alingsås lasarett
Ingvar Frid (L), ordförande
ingvar.frid@lerum.se

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Göran Larsson (MP), ordförande
goran.larsson@mp.se
0730-20 42 60

Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus
Claes Redberg (S), vice ordförande
claes.redberg@vgregion.se
070-57 42 948 

Primärvårdsstyrelsen
Ann-Sofie Alm (M), ordförande
ann-sofie.alm@vgregion.se
076-17 85 718

Primärvårdsstyrelsen
Dario Espiga (S), vice ordförande
dario.espiga.corbo@vgregion.se
073-03 05 413

Styrelsen för beställd primärvård
Linn Brandström (M), ordförande
linn.brandstrom@vgregion.se
0704-44 68 62

Styrelsen för beställd primärvård
Michael Melby, vice ordförande
michael.melby@vgregion.se
070-91 67 827

Styrelsen för Habilitering och hälsa
Cerny Patric (L), ordförande
patric.cerny@svenskakyrkan.se
0325-61 20 50

Tandvårdstyrelsen
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
tingbratt@telia.com

Västra hälso– och sjukvårdsnämnden
Anne-Lie Sundling (KD), 1:e vice ordförande annelie.sundling@kristdemokraterna.se 
0727-25 56 00

Västra hälso– och sjukvårdsnämnden
Janette Olsson (S), 2:e vice ordförande janette.olsson@stenung.stenungsund.se

Västra hälso–och sjukvårdsnämnden
Nicklas Attefjord (MP), ordförande
nicklas.attefjord@mp.se 
0707-14 89 96 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-07 14:05