Mobil närvård

Mobil närvård syftar till att erbjuda en god och sammanhållen nära vård och innebär att kommunen står för en basverksamhet med dygnet-runt-funktion och arbetar tätt tillsammans med ett specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Målsättningen med Mobil närvård är att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa en ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Mobil närvård utgörs av:

  • Mobil hemsjukvårdsläkare utgående från vårdcentral
  • Närsjukvårdsteam utgående från sjukhus
  • Mobil palliativ team utgående från sjukhus
  • Kommunal hemsjukvård

Modellen Mobil närvård

Målgrupp mobil närvård


Senast uppdaterad: 2018-12-14 10:22