Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Med införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (2017:612) har en regional överenskommelse och riktlinje tagits fram. Dessa tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården.

Delregionalt, Vårdsamverkan Fyrbodal

Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal tillskapat en ny arbetsgrupp med uppdrag att synliggöra och arbeta med gränssnittsfrågor. Den tidigare arbetsgruppen bemannades av representanter från NU-sjukvården och från de delregionala närsjukvårdsområdena. Vid behov adjungerades sakkunnig personal in. I steg två för införandet av den nya lagen har lednigsgruppen gett förnyat uppdraget med fokus på det lokala implementeringsarbetet. Deltagarna i gruppen är sammankallande i lokala arbetsgrupper från de femton närsvårdsområdena.

Vad händer?

I Fyrbodal pågår arbetet att anpassa verksamheternas arbetssätt till nya lagen om trygg och säker utskrivning från slutenvården.

Senaste nytt i arbetet på regional nivå finns här:                                                            
http://www.vardsamverkanfyrbodal.se/sv/Vardsamverkan-Fyrbodal2/

Senaste nytt från SAMSA finns här:                                                                         
http://www.vastkom.se/samsa

Senaste nytt från NU sjukvården finns här:                   
http://www.nusjukvarden.se/om-nu-sjukvarden/vardgivare/samverkanslagen/     

                                                                                                                                          

Delregionala kontaktpersoner

Delregionala kontaktpersoner arbetsgrupp "Samverkanslagen":
NU sjukvården
Maria Skön maria.skon@vgregion.se
Marie Winesh marie.winesh@vgregion.se
Anti Stridsman anti.stridsman@vgregion.se
Primärvård vårdcentral
Kristina Carlsson kristina.e.carlsson@vgregion.se
Tomas Everitt tomas.everitt@ptj.se
Primärvård Rehab
Pia Andersson pia.h.andersson@vgregion.se
Semir Facic sf@medpro.eu
Närsjukhus
Katarina Nolblad katarina.nolblad@ptj.se
Kommun
Jan - Erik Samuelsson Jan-Erik.Samuelsson@amal.se
Pia Settergren pia.settergren@sotenas.se
Johanna Rydiander johanna.rydiander@stromstad.se
Desireé Lind desiree.lind@trollhattan.se
Styrdokument Riktlinjer Rutiner

Här ska det läggas länkar till gemensamma riktlinjer och rutiner

Delregionala kontaktpersoner SAMSA

Representanter i regional arbetsgrupp SAMSA från Fyrbodal är:
Marie Winesh, NU sjukvården vårdplaneringsenheten
marie.winesh@vgregion.se
Rose Marie Engstig, Sjuksköterska, SAMSA förvaltare Åmåls kommun
rosmarie.engstig@amal.se

Senast uppdaterad: 2018-06-12 09:07