Ledningsgrupp

Ledningsgruppen styr arbetet i Vårdsamverkan, vars uppdrag är att utveckla former för samverkan mellan kommun och offentliga/privata vårdgivare. Syftet med samverkan är att tillsammans ge den enskilde bästa möjliga vård, stöd och omsorg.

Uppdrag och ansvar

Arbetet i Vårdsamverkan Fyrbodal styrs av en ledningsgrupp där regionens hälso- och sjukvård samverkar med kommunal vård och omsorg, socialtjänst och skola. 

Lagstiftning, nationella och regionala riktlinjer, avtal, överenskommelser samt politiska beslut och prioriteringar har betydelse för hur olika uppdrag utformas. För nya uppdrag krävs konsensus i ledningsgruppen. Uppföljning av resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal utgår från de mål som fastställs i verksamhetsplanen.

Ledningsgruppens uppgift

  • Strategisk planering och att vara katalysator mellan system- och detaljnivå samt att hantera prioriteringar (bl a detaljstyrning kring statsbidrag). 
  • Att göra regelverk till invånarnytta. 
  • Besluta om gemensamma handlingsplaner inom respektive samverkansområde.
  • Besluta i frågor som tagits upp någon av de parter som ingår i ledningsgruppen. För beslut i ledningsgruppen gäller konsensus.
  • Skapa kortsiktiga/långsiktiga arbetsgrupper/styrgrupper för särskilda uppdrag utifrån behov. 
  • Att utifrån uppdragsbeskrivningar utse representanter från verksamheterna till olika arbetsgrupper.

Mötestider

2018-09-14 kl.13-16, Vänerparken 15A, Vänersborg, lokal: Ugglan

2018-11-29 kl.09-16, Strategidagen och internat, Hotel Quality i Vänersborg

2018-11-30 kl.09-16, Vänerparken 15A, Vänersborg, lokal: Ugglan

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Lena Johansson, socialchef Trollhättan, lena.johansson@trollhattan.se Vice ordförande

Eva Andersson, socialchef Lysekil,  eva.b.andersson@lysekil.se

Tommy Almström, socialchef Dals Ed, tommy.almstrom@dalsed.se

Helena Kronberg, sektorchef Barn och utbildning, Färgelanda, helena.kronberg@fargelanda.se

Henrik Lindh, förvaltningschef, utbildningsförvaltning Orust, henrik.lindh@orust.se,

Staffan Lindroos, förvaltningschef, utbildningsförvaltning Uddevalla, staffan.lindroos@uddevalla.se,

Titti Andersson, teamchef Välfärd Fyrbodals kommunalförbund, titti.andersson@fyrbodal.se 

Region

Vårdval Vårdcentral (privat och offentlig)
Tove Holmgren, läkare VC Nordstan, Praktikertjänst. Privata VC tove.holmgren@vgregion.se

Ulrika Holmqvist, områdeschef område 1 Närhälsan, ulrika.holmqvist@vgregion.se Ordförande

Vårdval Rehab (privat och offentlig)

Micael Adolffson, områdeschef, Närhälsan, micael.adolfsson@vgregion.se

Semir Facic, verksamhetschef, rehabmottagning, Medpro, sf@medpro.se

Sjukhus

En plats, under tillsättning.

Majvor Martinsson, områdeschef, område 3,  majvor.martinsson@vgregion.se

Kansli Vårdsamverkan Fyrbodal (adjungerade)

Amira Donlagic, kanslichef  amira.a.donlagic@vgregion.se

Anette Forsberg, utvecklingsledare anette.forsberg@vgregion.se

Erika Kovácsné Tóth, utvecklingsledare erika.kovacsne.toth@vgregion.se

Georg Fischer, utvecklingsledare georg.fischer@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-19 08:18