Vårdsamverkan Fyrbodal

Välkommen till vår nya hemsidan! Vi arbetar med att utveckla den och ber om överseende om allt inte fungerar som det ska ännu. Vi vill gärna veta dina synpunkter om hemsidan dessa kan du maila till E-postadress

Vårdsamverkan Fyrbodal

En delregional arena för samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Fyrbodalsområdet i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.

Målgruppen är personer som har behov av samtidiga och samordnade vård-, stöd eller omsorgsinsatser från både kommun och region samt gemensamma insatser av förebyggande eller hälsofrämjande slag.

Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Nyheter Fyrbodal

Den 13/6 publicerades ny hemsida som är gemensam för Vårdsamverkan i Västra Götaland. Hemsidan innehåller delregionala sidor för de  olika vårdsamverkansgrupperingar som finns i länet, där Vårdsamverkan Fyrbodal är en.

Nyhetsbrev

Utöver nyheter som läggs upp på hemsidan, skickas Nyhetsbrev fem till sex gånger under året av kansliet med det senaste som händer inom Vårdsamverkan Fyrbodal.

För att prenumerera på Vårdsamverkan Fyrbodals nyhetsbrev kan du fylla i din mailadress i formuläret.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Välkommen till den nya gemensamma webbplatsen för samverkan i vården i Västra Götaland.

Den nya överenskommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård är nu klar och kommer att börja gälla den 25 september.