Vårdsamverkan Fyrbodal

Välkommen till vår nya hemsida! Vi arbetar med att utveckla den och ber om överseende med om allt inte fungerar som det ska ännu. Vi vill gärna ha dina synpunkter på hemsidan, dessa kan du maila till amira.a.donlagic@vgregion.se

Vårdsamverkan Fyrbodal

Vi är en delregional arena för samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Fyrbodalsområdet i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola.

Målgruppen är personer som har behov av samtidiga och samordnade vård-, stöd eller omsorgsinsatser från både kommun och region samt gemensamma insatser av förebyggande eller hälsofrämjande slag.

Grupper och områden som särskilt uppmärksammas är personer med sammansatta behov av vård och omsorg, barn- och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information och kommunikation mellan vårdgivare.

Nyheter Fyrbodal

På grund av kommande storm ställer vi in seminarium Samverkaslagen och mobil närvård- ur ett patient-brukaperspektiv, som var inplanerad 21 september. Vi beklagar och återkommer om ny tid vid senare tillfälle.

Välkommen att lära och reflektera med Vårdanalys, den 21 september 2018

Nyhetsbrev

Utöver nyheter som läggs upp på hemsidan, skickas Nyhetsbrev fem till sex gånger under året av kansliet med det senaste som händer inom Vårdsamverkan Fyrbodal.

För att prenumerera på Vårdsamverkan Fyrbodals nyhetsbrev kan du fylla i din mailadress i formulär

Nyhetsbrev nr 2 juni 2018 Vårdsamverkan Fyrbodal

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.

26 september kl. 09.00-15.00, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Läkemedelsnära produkter (Västra Götalandsregionen) bjuder in till en heldagsutbildning  för förskrivare, den 8 oktober.