Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av 12 ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex  och resterande sex ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för beställd Primärvård samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på fyra år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2019

Mötestider 2019 har inte bestämts ännu. Ledamöter för kommuner är inte klara.

 

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Fyrbodals kommunalförbund

Ej klart, under tillsättning.

Annica Johansson, tjänsteperson, Fyrbodals kommunalförbund annica.johansson@fyrbodal.se

Regionen

Michael Melby Styrelsen regiongemensam Hälso-och sjukvård (s) michael.melby@vgregion.se

Peter Heie ordförande styrelsen NU-sjukvården (m) peter@heie.se

Ej klart, under tillsättning, Styrelsen för Habilitering och hälsa

 

Linda Jansson, ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (m) lindajansson.moderat@gmail.com

Annica Erlandsson, andre vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden annica.erlandsson@sotenas.se

Johanna Ramneskär, Tandvårdsstyrelsen, Folktadvården, johanna@ramneskar.se

Carina Hansson, tjänsteperson, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli carina.hansson@vgregion.se

Övriga
Amira Donlagic,
kanslichef, Vårdsamverkan Fyrbodal amira.a.donlagic@vgregion.se

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:59