Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av 12 ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex  och resterande sex ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för beställd Primärvård samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på fyra år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2019-05-10 kl. 09:00-12:00, Vänerparken 15A,
Vänersborg, lokal: Ugglan

 

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Kommun

Annica Johansson, tjänsteperson, Fyrbodals kommunalförbund annica.johansson@fyrbodal.se

Lena Hult (S), Trollhättan lena.hult@politiker@trollhattan.se (ordförande i omsorgsnämnden)

Morgan Andersson (C), Mellerud morgan.e.andersson@mellerud.se

Catharina Bråkenhielm (S), Orust catharina.brakenhielm@orust.se

Michael Sternemar (L), Sotenäs mikael.sternemar@sotenas.se

Henrik Harlitz (M), Vänersborg henrik.harlitz@vanersborg.se

Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se (ordförande i socialnämnden)

Regionen

Styrelsen för regiongemensam hälso-och sjukvård 
Michael Melby
 (S) michael.melby@vgregion.se

Styrelsen för NU-sjukvården
Peter Heie
(M) peter@heie.se

Styrelsen för Habilitering och hälsa
Ej klart, under tillsättning.

Styrelsen för Närhälsan
Monika Beiring
(ordförande) monika.beiring@vgregion.se

Jim Aleberg (vice ordförande) jim.aleberg@vgregion.se

Styrelsen för tandvård
Hans-Robert Hansson
hans-robert.hansson@stromstad.se
hrh@telia.com

Styrelsen för habilitering och hälsa
Ej klart, under tillsättning.

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Linda Jansson, ordförande (M)
lindajansson.moderat@gmail.com

Annica Erlandsson, vice ordförande  annica.erlandsson@sotenas.se

Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
Carina Hansson, tjänsteperson, carina.hansson@vgregion.se

Övriga
Amira Donlagic,
kanslichef, Vårdsamverkan Fyrbodal amira.a.donlagic@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:59