Delregionalt politiskt samråd

Region- och kommunpolitiker i  delregional samverkan

Det delregionala politiska samrådsorganet har till uppgift att:

  • Utifrån ett patient- och medborgarperspektiv föra en politisk dialog kring en gemensam utveckling för ett gränsöverskridande långsiktigt hållbart samarbete mellan berörda parter
  • Skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av ett väl fungerande samarbete i närmiljön
  • Fastställa Vårdsamverkans mål och inriktning samt verksamhetsplan
  • Följa upp resultatet av samverkan utifrån samverkansavtalet
  • Stödja kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammansättning

Samrådsorganet består av 12 ledamöter där Fyrbodals kommunalförbund utser sex  och resterande sex ledamöter ska vara en vardera från styrelsen för NU-sjukvården, en från styrelsen för Habilitering och Hälsa, en från styrelsen för beställd Primärvård samt tre ledamöter från Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samrådsorganet utser ordförande och vice ordförande för en period på fyra år, i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Det delregionala samrådsorganet sammanträder cirka fyra gånger per år.

Mötestider

2018

2018-10-15 kl.09-12. Lokal: Ugglan, Vänerparken 15, Vänersborg

2018-11-29 kl.09-16 Strategidagen. Lokal: Hotel Quality i Vänersborg.

 

 

Minnesanteckningar

Titel

Ledamöter

Fyrbodals kommunalförbund

Carl  Kullgren, ordförande, Bengtsfors Kommun (l) carl.kullgren@bengtsfors.se

Elving Andersson, Uddevalla kommun (c) elving.andersson@uddevalla.se 

Tove af Geijerstam,Vänersborgs kommun (l) tove.afgeijerstam@vanersborg.se 

Leif Andersson, Strömstads kommun (s) leif.andersson@stromstad.se 

Bedros Cicek, Trollhättans kommun (kd) bedros.cicek@hotmail.com

Annica Johansson, Fyrbodals kommunalförbund annica.johansson@fyrbodal.se

Regionen

Michael Melby Styrelsen för Beställd primärvård (s) michael.melby@vgregion.se

Ann-Sofie Alm Primärvårdsstyrelsen (m) ann-sofie.alm@moderat.se

Dario Espiga Primärvårdsstyrelsen (s) dario.espiga.corbo@vgregion.se

Marith Hesse Styrelsen för NU-sjukvården (m) marith.hesse@vgregion.se

Carina Åström Styrelsen för NU-sjukvården (s) carina.astrom@vgregion.se

Christin Slättmyr Styrelsen för Habilitering och hälsa (l) christin.slattmyr@telia.com

Ulrik Hammar, vice ordförande Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (l) ulrik.hammar@folkpartiet.se

Kenneth Borgmalm, Norra hälso- och sjukvårdsnämnden (s) kenneth.borgmalm@telia.se

Johanna Ramneskär, Tandvårdsstyrelsen, Folktadvården, johanna@ramneskar.se

Carina Hansson, tjänsteperson, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli carina.hansson@vgregion.se

Övriga
Amira Donlagic,
kanslichef, Vårdsamverkan Fyrbodal amira.a.donlagic@vgregion.se

 

 


Senast uppdaterad: 2018-05-18 10:59