Närsjukvårdsteam Fyrbodal

Team med specialistläkare och sjuksköterskor som utgår från Uddevalla sjukhus.

Närsjukvårdsteamet håller på utvecklas tillsammans med primärvården, NU-sjukvården och Hälso-och sjukvården i kommunerna. Tillsammans ska man skapa ett tryggt och bra omhändertagande för patienterna och vid behov kunna nyttja enkla vägar för tillgänglighet till specialistkompetens. Närsjukvårdsteamet ska vårda medicinskt instabila patienter med komplexa vårdbehov i hemmet med målet att:

  • Skapa trygghet och ett gott omhändertagande i hemmet, vilket kan leda till minskat behov av sjukhusvård.
  • Skapa en sammanhållen vård runt patienten.
  • Arbeta proaktivt tillsammans med övriga vårdaktörer för att öka tryggheten, framförallt för patienten, men också för anhöriga och de som vårdar.

 I Uddevalla finns sedan 2015 ett mobilt vårdteam som utgår från primärvården. Teamet ska i nära samarbete med Närsjukvårdsteamet Fyrbodal samverka kring närsjukvårdspatienter i Uddevalla. 

Projektledare

Närsjukvårdsteam Fyrbodal
Åsa Enarsson, asa.enarsson@vgregion.se
Hanna Holgersson, hanna.holgersson@vgregion.se

Närsjukvårdsteams delen i Uddevalla
Helen Larsson, helen.ms.larsson@vgregion.se

Projektledning styrs via ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal
Amira Donlagic, amira.a.donlagic@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2018-06-07 16:44