Medföljande personal till sjukhuset

Under 2013 startade arbete med att ta fram en gemensam rutin gällande medföljande personal till sjukhuset. Dokumentet blev färdig under 2014 och har sedan dess uppdaterats via Vårdsamverkans kansli. Gällade rutinen hittar du under styrdokument.


Senast uppdaterad: 2018-06-12 20:19