Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. Representanter i VVG utses från de delregionala vårdsamverkansgrupperna, VästKom samt Västra Götalandsregionens Koncernledning.

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, hanterar frågor som de delregionala vårdsamverkansgrupperna bedömer som länsfrågor samt frågor som huvudmännen, via VästKom och Koncernkontoret, definierar som länsövergripande samverkansfrågor. VVG upprättades den 1 januari 2017. 

Ordförandeskapet i VVG växlar årsvis mellan VästKom och Koncernkontoret.

Fyrbodal
Lena Johansson, socialchef, Trollhättan
Ulrika Holmqvist, primärvårdschef, Närhälsan

Skaraborg
Sven-Ove Andersson, socialchef, Lidköping
Susanne Lidén, primärvårdschef Närhälsan

SIMBA
Lena Arnfelt, sektorschef Kungälv, ordf. vårdsamverkan SIMBA
Mats Dahl, primärvårdschef, Närhälsan, vice ordf. vårdsamverkan SIMBA

Södra Älvsborg
Ann-Marie Schaffrath, Sjukhusdirektör, Södra Älvsborgs Sjukhus
Roland Mattsson, äldreomsorgschef, Vårgårda kommun, vice ordf. styrgrupp närvård, Södra Älvsborg

Göteborgsområdet
Anette Johannesson, avdelningschef, avd för äldre och hälso- och sjukvård, Göteborgs Stad 
Erika Hägg, förvaltningschef, Vård- och omsorg, Partille  
Carl-Peter Anderberg, privata vårdcentraler/PrimÖR, ordförande LGS 
Göran Matejka, bitr. sjukhusdirektör och områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset

VästKom
Thomas Jungbeck, direktör VästKom, vice ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Helena Söderbäck, förbundsdirektör, Göteborgsregionens kommunalförbund

Koncernledning hälso- och sjukvård, VGR
Ann Söderström, sjukvårdsdirektör, VGR, ordf. Vårdsamverkan Västra Götaland
Marie-Louise Gefvert, primärvårdsdirektör, Närhälsan, VGR

Beredning VästKom
Anneli Asmundsson Bjerde, utvecklingsstrateg, VästKom

Beredning VGR
Rose-Marie Nyborg, strateg, koncernstab hälso- och sjukvård, VGR

Minnesanteckningar, VVG

Titel

Mötestider 2018

  • 25 januari, kl 13.30–16.30
  • 9 mars, kl 9.00–12.00 (ev skype)
  • 19 april, kl 13.30–16.30
  • 29 augusti, kl 13.30–16.30
  • 17 oktober, kl 13.30–16.30
  • 17 december, kl 9.30 – 11, Skype (extrainsatt möte)

Mötestider 2019

  • 7 mars, kl 13.30 – 16.30
  • 29 maj, kl 9.00 – 12.00
  • 29 augusti, kl 9.00 – 12.00
  • 28 november, kl 13.30 – 16.30

Samtliga på Gullbergsvass, lokal Klippan.

Anneli Assmundsson Bjerde

Utvecklingsstrateg VästKom
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-10-25 21:32