Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvårdsintyg – och uppsökande verksamhet

Personer i vissa utsatta grupper har rätt att få inytg om N-tandvård och en årlig munhälobedömning i sin bostad – samt nödvändig tandvård vid behov.

Verksamhetsberättelse 2018

Läs gärna uppföljningen av hur den uppsökande verksamheten gick förra året – med artiklar och kommentarer från Tandvårdssamordning (tidigare Enhet Tandvård). 

Tandvårdssamordning har övergripande ansvarar för den uppsökande verksamheten med munhälsobedömningar och för att berättigade personer ges intyg om N-tandvård.

Samverkan – uppföljning – utvärdering

Enligt 3.13 i HoS-avtalet från 2017 ska en överenskommelse mellan VGR och kommunerna reglera samverkan, uppföljning och utvärdering kring både munhälsobedömningarna och utbildningar för omsorgspersonal.
Överenskommelsen 2018 – samverkan om Munhälsa 

Kommunen har ansvar för att

 • identifiera berättigade personer och ge dem intyg om N-tandvård redan från och med januari det år de fyller fyller 20 år
 • uppdatera alla kontaktuppgifter med mera i Intygsbeställningen
 • informera intygshavarna och erbjuda dem en årlig munhälsobedömning
 • vara kontaktlänk – boka tider, se till att personerna kommer iväg till tandvården, vid behov följa med
 • delta i den kostnadsfria utbildningen i allmän munhälsovård
 • närvara vid munhälsobedömningarna och ta emot de individuella instruktionerna om den fortsatta munvården
 • ge daglig munvård utifrån instruktionerna på munvårdskorten
 • anmäla avvikelse om samarbetet inte fungerar som det är tänkt

Intygsutfärdare kan vara en biståndsbedömare, sjuksköterska, LSS-handläggare med flera, som fått behörighet av MAS/områdesansvarig.

 • Punkt 6        Västra Götalandsregionens ansvar för Munhälsa
 • Punkt 7        Kommunens ansvar för Munhälsa

Överenskommelse 2018 – samverkan om Munhälsa med uppsökande och nödvändig tandvård

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning, MHB, är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. Den utförs i bostaden av legitimerad tandhygienist. Personen måste ha ett intyg om N-tandvård samt ha tackat ja till MHB. Behovet av insatser bedöms med utgångspunkt från vad patienten eller personalen kan klara av. Tandhygienisten ska vid behov hänvisa till vårdgivare som kan ge N-tandvård.

Vid varje MHB ska ansvarig vårdpersonal finnas med för att ge information om personens allmäntillstånd och speciella problem samt för att ta emot och föra vidare de individuella instruktioner som ges.

"Ingen blir friskare av en munhälsobedömning – men den kan förbättra den dagliga hjälpen med tänder och mun som är så viktig."

Citat ur Verksamhetsberättelse 2017

Utbildning i munhälsovård

En viktig del i den uppsökande verksamheten är den årliga och kostnadsfria utbildningen för kommunens vårdpersonal i allmän munhälsovård. Utbildningen kan varieras med olika teman och anpassas till olika personalgrupper.

Den handlar bland annat om vilka sjukdomar som kan få allvarliga konsekvenser vid dålig munhygien, vad personalen behöver vara uppmärksam på och betydlesen av god munhygien för allmäntillståndet hos personer med stort omsorgsbehov.

Utbildningen kan även ges för anhöriggrupper.

"Ju mer man kan och vet, desto lättare är det att vara engagerad i sina arbetsuppgifter."

Citat ur Verksamhetsberättelsen 2016 sidan 3.

Kontakta gärna

Carina Wall Sjöblom, administrativ koordinator
carina.wall-sjoblom@vgregion.se
Tillgänglig måndag, torsdag och fredag

 • Kontaktperson för kommuner om uppsökande verksamhet och intyg
 • Frågor om intyg om N-tandvård och F-tandvård

Citat

"De individuella råden på munvårdskorten ökar möjligheterna till ett gott liv för personer som har ett stort omsorgsbehov."

Citat ur Verksamhetsberättelse 2015

Support – vårdgivare

Support – för vårdgivare

010-441 27 00   måndag, onsdag och torsdag 09.00-11.00
koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

Våra administrativa koordinatorer svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom två eller tre arbetsdagar.


Senast uppdaterad: 2020-09-01 11:16