Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt VIBB – i Skövde, Partille, Mölndal och Stenungsund

Med stigande ålder är det många som tappar kontakten med tandvården samtidigt som risken för sjukdomar i tänder och munhåla ökar. Studier visar att 42 procent av personer över 65 år redan vid sitt första beslut om kommunal biståndsinsats förlorat sin tidigare regelbundna tandvårdskontakt.

Kostnadsfri tandvårdsundersökning 2020-2021

Erbjudandet gäller de som fyllt 65 år och bor i Skövde, Partille, Mölndal eller Stenungsund – och har beviljats en biståndsinsats av kommunen enligt socialtjänstlagen. De erbjuds en fri tandvårdsundersökning* hos tandläkare eller tandhygienist under 2020 och 2021. Läs mer om målgruppen nedan.
        * Kostnadsfri basundersökning och vid behov även enstaka röntgenbilder.

Projekt VIBB – vårdinventering vid biståndsbeslut – drivs under två år av Västra Götalandsregionen genom Tandvårdssamordning i samverkan med Folktandvården, privattandvården och de fyra VIBB-kommunerna som tackat ja till att delta.

Oral ohälsa hos personer med tilltagande skörhet

Äldre personer med tilltagande skörhet omfattas inte av N-tandvården, som gäller personer med omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov med små förbättringsutsikter eller som har beslut enligt LSS. Samtidigt visar forskning och erfarenhet att risken att utveckla kariessjukdom är hög hos personer över 65 år och ökar med stigande ålder.

Projekt VIBB ska undersöka möjligheten att utveckla en metod för tidig upptäckt av oral ohälsa, och att systematisera en process för att säkra en regelbunden tandvårdskontakt med förebyggande vårdinsatser.
Projektet drivs inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet mellan VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland med tillhörande Överenskommelse om samverkan om Munhälsa.

Syftet är att:

 • Identifiera personer i riskzonen och ge möjlighet till upptäckt av ökad oral ohälsa samt i ett tidigt skede sätta in förebyggande åtgärder.
 • Ge biståndshandläggare en rutin för att säkra att munhälsa och tandvård beaktas redan vid biståndsbedömning.

Sköra äldre i Projekt VIBB:
65+ med pågående biståndsinsats

Andelen sköra äldre med biståndsinsats är samma i de medverkande kommunerna som i hela riket, cirka 15-16 procent. Alla i målgruppen – 65+ med pågåede biståndsinsats – som inte redan har intyg om N- eller F- tandvård ska erbjudas att delta i projektet.

 

Varje VIBB-kommun kommer tillsammans med Tandvårdssamordning (VGR) ta fram rutiner som passar kommunens arbetssätt.
Projektet har upp till två kontaktpersoner i respektive VIBB-kommun, och Tandvårdssamordning kan tillhandahålla mallar för information till berörda medarbetare eller andra i kommunen. Mallarna kan anpassas och får användas fritt så att de passar kommuens behov.

Förslag på genomförande:

 1. Kommunen: Informera internt om Projekt VIBB.
  Tandvårdssamordning mejlar informationsmall till kontaktpersonerna.
 2. Tandvården: Informera internt om Projekt VIBB.
  - VIBB-info till berörda medarbetare på kliniker som har patienter från VIBB-kommunerna.
  Informationsmall kan beställas från Tandvårdssamordning.
 3. Kommunen: Erbjudande med svarstalong och frankerat kuvert:
  A.   Befintliga brukare:   En tryckt version av erbjudandet nedan överlämnas av kommunens hemtjänst till de personer som redan har en pågående biståndsinsats enligt socialtjänstlagen.
  (Kommunen kan istället välja att posta erbjudandet till brukaren.)
  B.   Nyblivna brukare:    En tryckt version av erbjudandet nedan överlämnas i samband med beviljande av biståndsinsats enligt socialtjänstlagen.
  (Kommunen kan istället välja att posta erbjudandet till brukaren.)
  - Erbjudandet med svarstalong och GDPR-info och det frankerade svarskuvertet tillhandahålls av Tandvårdssamordning.
 4. VGR: Inbjudan skickas med brev till de personer i målgruppen som tackat ja till erbjudandet.
  - Inbjudan med GDPR-info
 5. Brukaren bokar sina kostnadsfria VIBB-undersökningar hos valfri tandvårdsklinik – på egen hand eller med hjälp av hemtjänst eller anhörig.
 6. Tandvården utför undersökningen, journalför och fakturerar VGR.
 • 2020
 • 191211     Stenungsund: Infomöte 2 för berörda chefer.
 • 191203     Stenungsund: Infomöte 1 för berörda medarbetare.
 • 191125     Partille har delat ut drygt 1 400 erbjudanden till befintliga brukare och möjliga VIBB-personer.
 • 191030     Skövde: Infomöte för berörda medarbetare.
 • 191023     Partille: Infomöte för berörda medarbetare.
 • 191018     Mölndal: Infomöte för berörda medarbetare.
 • 191008     Erbjudande och inbjudan med GDPR-info och svarstalong är på tryckning.
 • 190405    Workshop med riskanalys och intressentanalys: Representanter från kommunernas socialtjänst, Folktandvården, privata vårdgivare, Tandvårdssamordning, CÄT, IT, VGR-jurist med flera.

Senast uppdaterad: 2020-09-01 11:44