Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Upprätta eller uppdatera SIP

Ska den fasta vårdkontakten alltid ”hålla i” och vara med patienten fysiskt vid planeringsmötet?

Om den enskilda personen och den fasta vårdkontakten kommit överens om det så ska mötet vara ”in persona”.

Kommer det att ske SIP på helgerna och kommer sjukhusen att kunna skriva ut personer på helgen? Är primärvården rustade för detta på helgerna?

Sluten vården kommer att skriva ut enskilda personer årets alla dagar, även de så kallade ”röda dagarna”. När det gäller att upprätta själva samordnade individuella planen så kommer vi tillsammans med den enskilda personen överens om när det ska göras.

Måste vi ha beredskap till SIP jourtid?

Nej

Var är sjukhuset som deltagande part och deras ansvar om planeringen sker i bostaden? Ska vårdtagaren skickas åter om man upptäcker brister från sjukhusets sida hemma? 

Slutenvården kallas endast om de har en betydelse i den samordnade individuella planeringen och planen.Vi ska inte glömma att SIP-processen börjar redan vid inskrivning och fördjupas i hemmet. Ingen enskild person lämnar sjukhuset utan att det finns en initial och tydlig planering.

Ska det vara tydligt vilka möten som är SIP-möten och vilka som är teammöten?

Ja, ett SIP-möte ska föregås av en tydlig kallelse till samtliga berörda och ska genomföras på ett tydligt sätt med ett tydligt innehåll.

Det är viktigt att SIP:en blir uppdaterad vid förändringar. Måste det hållas ett nytt möte varje gång?

Det behöver vara ett möte men det kan räcka med ett Skypemöte mellan den fasta vårdkontakten och den enskilda personen.

Vad händer om de kallade eller någon kallad inte dyker upp på mötet? Vem beslutar då?

Om någon är förhindrad så förväntas berörd enhet ersätta denne med en representant som förstås ska vara insatt. Beslut tas av den enskilda personen och de som deltar. Sedan är det den fasta vårdkontaktens uppdrag att samordna informationen och insatserna från de som inte deltog i mötet.

Hur sker överföring av kontaktuppgifter? Kan SIP i hemmet ske via video? 

IT-stödet SAMSA ska fortsätta användas för överföring av uppgifter likt idag. Utifrån personens behov och önskemål kan SIP upprättas i hemmet genom video.

Hur länge gäller ett samtycke då en SIP kommer att vara ett levande dokument?

Så länge den enskilda personen inte vill avsluta eller inte längre har behov av en SIP.

Om befintlig SIP är gjord på annat sjukhus i VGR, vad gäller då?

Finns det en befintlig SIP ska man vid ny inläggning i slutenvården utgå från den befintliga SIP:en och sedan uppdatera denna utifrån nya tillkomna behov. Den fasta vårdkontakten planerar och samordnar detta.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11