Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande frågor

Omfattas målgruppen som enbart har behov av insatser enligt socialtjänstlagen efter sjukhusvistelsen av överenskommelsen och betalningsansvaret? Alltså de som inte har något behov av varken landstingsfinansierad hälso- och sjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård?

Nuvarande betalningsansvarslag omfattar samma målgrupp som det nya lagförslaget. Alla som har ett behov av samordning, det vill säga fortsatta behov efter utskrivning omfattas av lagen.

Planering ska ske för denna grupp även efter att ny lagstiftning träder ikraft, skillnaden är att planeringen till stor del sker efter utskrivning från sjukhus och formaliseras i en SIP. Eventuellt fortsatt behov av hälso- och sjukvård kan för målgruppen vara aktuellt inom primärvården, det kanske enbart handlar om att patienten får information om att ett återbesök eller en ny årlig kontroll kommer ske efter kallelse från primärvård eller att patienten informeras om att de ska vända sig till primärvården när behov uppstår.

Kontakten och informationen från primärvård har fram tills idag varit liten, ett av syftet till ny lag är just att få en större delaktighet från primärvården i samband med utskrivning från sjukhuset. Hälso- och sjukvårdsansvaret övergår från slutenvård till öppenvård vid utskrivning, oavsett om det finns några pågående åtgärder eller inte, vilket är viktigt att veta om.

Om en fast vårdkontakt är en privatläkare som inte är med i SAMSA - hur får de informationen?

Samtliga privata läkare som Västra Götalandsregionen har avtal med ska vara med i SAMSA om de omfattas av ett uppdrag där de kan bli eller är fast vårdkontakt.

Vilken kompetens förväntas finnas inom kommunerna?

Kommunal hälso- och sjukvård består huvudsakligen av sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Dessa yrkesgrupper kan vara vidareutbildade. För sjuksköterskor är det relativt vanligt med vidareutbildning inom något område, men detta varierar från kommun till kommun.   


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:10