Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kommunens betalningsansvar

Vad fyller betalningsansvarslagen för syfte? Den som blir betalningsansvarig kan inte påverka processen om landstingets parter inte arbetar utan dröjsmål.

Den tidigare betalningsansvarslagen försvinner och ersätts av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det finns kriterier som säkerställer den slutna och öppna vårdens medverkan för att betalningsansvar ska infalla enligt den nya lagen.

Vilka brukare ingår i genomsnittsvärdet? Är det de med vårdbegäran, de med inskrivningsmeddelande eller de som fast vårdkontakt kallar till SIP för? Eller är det på något annat sätt?

Genomsnittsvärdet beräknas per kommun för de personer som är skrivna i kommunen, som har fått ett inskrivningsmeddelande och ett meddelande om utskrivningsklar skickat. Kallelse till samordnad individuell planering ska också ha skickats om behov finns.

Hur beräknas genomsnittsvärdet?

Det beräknas per kommun för de personer som är skrivna i kommunen. Genomsnittsvärdet är totala antal dagar för personer inskrivna i den slutna vården från meddelande om utskrivningsklar till utskrivning delat med antalet personer.

För vilken period beräknas genomsnittsvärdet, varje månad eller per kvartal?

Genomsnittsvärdet beräknas varje månad för att se utvecklingen och tidigt kunna ta fram handlingsplaner för att förbättra genomsnittsvärdet. Var tredje månad görs även ett samlat genomsnittsvärde på de senaste tre månaderna för att avgöra om ekonomisk reglering ska infalla för de kommande månaderna tills genomsnittsvärdet har förbättrats.

Om betalningsansvar infaller, beräknas den ekonomiska regleringen på genomsnittsvärde eller per individ?

Den ekonomiska regleringen beräknas på individnivå, på samma sätt som idag, där varje person som ligger längre än överenskommen dag efter meddelande om utskrivningsklar genererar en kostnad för varje dygn personen ligger kvar i den slutna vården.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:10