Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kallelse till SIP

Vilka ska ha kännedom om att SIP görs?

De som har stor betydelse för den enskilda personens fortsatta vård och stöd och omsorg.

Vilka ska kallas för upprättande av SIP?

De berörda enheter som utifrån personens behov behöver närvara för att insatser ska kunna beslutas och genomföras.

Hur samlar man in underlag för kallelse?

Genom kontakt med personen som är inskriven i slutenvården och genom kontakt med berörda enheter involverade i personens vård.

Hur gör vi då en person inte är myndig?

Då behöver samtycke inhämtas från personens vårdnadshavare likt man gör idag.

Vad gäller för patienter som avböjer SIP?

Samtycke krävs för att kalla och upprätta/uppdatera SIP. Om personen inte vill ha en SIP behöver hen inte det, personen har dock fortfarande rätt till samordnade insatser som då får samordnas och planeras enskilt med personen av respektive berörd enhet.

Vad är biståndshandläggarens roll i detta eftersom det inte är de som nu ska kalla till SIP?

Biståndshandläggarens roll är att ta emot ansökningar, utreda samt fatta beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen.  De insatser som är bistånd enligt socialtjänstlagen är hemtjänst, larm, korttidsplats mm. Biståndshandläggaren är den som sedan vidarebefordrar sitt beslut samt nödvändig information till den del av kommunen som skall verkställa insatsen. Biståndshandläggare har ofta en samordnande roll i ärendet hos kommunen.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11