Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förplanering SIP

Vi tappar mycket av patientens delaktighet och trygghet inför hemgång och svaret på deras frågor kommer först i bostaden och planering där. Hur ska de känna sig säkra på att hjälpen kommer?

Delaktighet är ett krav. Den samordnade individuella samordningen och planeringen börjar inom slutenvården och fördjupas i den enskilda personens hem. Patienten ska veta vem dennes fasta vårdkontakt är innan utskrivning. Även kommuner har fasta vårdkontakter men dessa har inte ett samordnings- och planeringsansvar i enlighet med den nya lagen om samverkan.

Hur kommer SAMSA att stödja processen? Det är viktigt med samlade utbildningsinsatser. Kommer SAMSA vara klart så det stödjer processen?

SAMSA kommer att utvecklas för att kunna stödja den nya utskrivningsprocessen. SAMSA har utbildningsansvaret.

Är primärvården med?

Ja, uppdraget om fast vårdkontakt med allt det innebär regleras i Krav- och kvalitetsboken.

Hur löser vi bedömningar inför hemgång på helger? All personal i kommunen jobbar inte helger.

Det är upp till varje kommun att upprätta rutiner för bedömningar/ beslut enligt socialtjänstlagen under helger. Redan idag finns det med stor sannolikhet sådana rutiner i varje kommun. Det är vanligt att tillfälliga/ kortvariga  beslut delegeras till tjänstgörande personal inom kommunen, t.ex. en sjuksköterska. Ett annat alternativ kan vara att schemalägga biståndsbedömare begränsad tid under helg eller att uppgiften sköts av chef i beredskap om sådan organisation finns.


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11