Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fast vårdkontakt

Kan flera olika yrkesgrupper, inte enbart läkare, vara fast vårdkontakt?

Ja. I de flesta fall kommer det inte att vara en läkare som är fast vårdkontakt. Lagen reglerar inte vilken profession som kan vara fast vårdkontakt, enbart i vissa fall. En fast vårdkontakt kan vara en administratör, socionom, psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska med mera.

Måste den fasta vårdkontakten vara på vårdcentralen? Idag kan ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården ha betydligt större kunskap om olika samordningsinsatser mellan olika vårdgivare.

Öppenvården har ansvaret för uppdraget som fast vårdkontakt, det kan vara en öppen specialistmottagning på ett sjukhus eller en vårdcentral. Kompetenser från kommunen deltar i den samordnade individuella planeringen, upprättande av plan och uppföljning m.m.

Kan det finnas två SIP, en där vårdcentral är fast vårdkontakt och en där t.ex. sjuksköterska i hemsjukvård är fast vårdkontakt?

Nej, det ska vara en SIP som upprättas för personen där den fasta vårdkontakten planerar och samordnar. När SIP:en upprättas kan en sjuksköterska i hemsjukvården vara ansvarig för att följa upp planen.

Var hämtar sjukhuset/kommun upp kunskap om vem som är utsedd som fast kontakt? SAMSA? Nationella patientöversikten (NPÖ)?

Idag saknas information i SAMSA och NPÖ om vem som är fast vårdkontakt. I SAMSA kan du i dagsläget hitta kontaktuppgifter vilket inte alltid innebär att det är uppgifter till den fasta vårdkontakten. I praktisk tillämpning ska man utgå från att det är listad vårdcentral.

Vem avgör vem som utser den fasta vårdkontakten om patient har flera? Vem ska vara nummer ett av dessa, primärvården? Kommunikationen mellan slutenvården och öppenvården är oerhört viktig.

Detta ska de fasta vårdkontakterna komma överens om. De förväntas samordna sig. Om den enskilda personen redan har en fast vårdkontakt så kan denne fortsätta vara det. Den fasta vårdkontakt som bäst svarar upp mot de behov den enskilda personen har och som den enskilda personen har mest förtroende ska i första hand vara fast vårdkontakt.

Hur får vi läkarna delaktiga i detta lagförslag?

Läkarna, både inom slutenvård och öppenvård, har en viktig roll i lagförslaget och är exempelvis de som beslutar om behov finns av samordnande insatser och ett inskrivningsmeddelande ska skickas. Det är också de som säkerställer mycket av den information som ska finnas tillgänglig vid utskrivning, exempelvis läkemedelslista och epikris. Läkarnas delaktighet är därför mycket viktigt för genomförandet av den kommande lagen.

Hur dokumenterar den fasta vårdkontakten sina insatser så att de även blir tillgängliga för övriga organisationer och för patienten?

Var och en av berörda enheter är ansvarig för att dokumentera så som idag. De samordnade insatserna dokumenteras i SAMSA både av den fasta vårdkontakten och av andra berörda aktörer. Personen ska få ta del av informationen och vara delaktig.

Förtydliga "taket" för antal patienter/fast vårdkontakt.

Det finns inget takvärde.

Måste den fasta vårdkontakten vara namngiven eller räcker det med exempelvis mottagningsnamn?

Ett namn på den mottagning eller vårdcentral som ansvarar för att en fast vårdkontakt utses eller redan finns räcker mycket bra. 


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:11