Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning är den lag som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården (vård på sjukhus). Syftet med lagen är att patientens övergång från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker.

Överenskommelse och riktlinje från och med 25 september 2018

Faktureringen av betalningsansvaret innebär en genomsnittsmodell. Västra Götalandsregionen skickar en faktura per kommun och månad och en kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. Beloppet för 2019 är 7.800 kr per person som omfattas av överenskommelsen.

Rutin och SAMSA IT-tjänst 

SAMSA IT-tjänst är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen. SAMSA förvaltning har tagit fram en regional rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Rutinen som baserar sig på riktlinjen är fastslagen av Styrgruppen SVPL och gäller tillsammans med överenskommelsen och riktlinjen.

Om SAMSA:s arbete på GITS webplats

Indikatorer är framtagna av processledare inom Västra Götalandsregionen och VästKom i samarbete med SAMSA förvaltning för att alla verksamheter ska ha en gemensam statistik som stöd för utvärdering och utveckling.

Nedan finner du resultatet från den studie som följer implementeringen av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) i Västra Götaland. Syftet med studien är att beskriva och analysera hur implementeringen organiseras mellan slutenvården, öppenvården och kommuner.

Delstudie 1

Rapporten "Implementering i och av samverkan"

Kort presentation av rapporten

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser. Lagen ska också främja utskrivning så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att en person är utskrivningsklar och inte längre har behov av slutenvårdens resurser.

Utifrån lagen, som trädde i kraft 1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om hur betalningsansvaret ska regleras i länet och kommit överens om en riktlinje för in- och utskrivningsprocessen.

Överenskommelsen och riktlinjen har fokus på samverkan mellan slutenvård, kommun och öppenvård med individens behov som utgångspunkt. De bygger även på hälso- och sjukvårdsavtalets gemensamma värdegrund:

  • Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande är alltid utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
  • Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv och säker med god kvalitet och gott bemötande.
  • Varje medarbetare bidrar aktivt med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande helhet.

Implementering av överenskommelse och riktlinje samt det planerade uppföljningsarbetet pågår i nära samarbete med de delregionala processledarna i vårdsamverkan och SAMSA förvaltning.

Aktiviteter till stöd för implementeringen finns beskrivna i en kommunikationsplan, som är ett arbetsdokument för processledare och den regionala vårdsamverkansgruppen.

Kommunikationsplan Samverkan vid utskrivning

Kontaktuppgifter till processledare delregionalt

Adam Krantz 
adam.krantz@skovde.se

Charlotte Bliesener Falkenström, Södra Älvsborg
charlotte.bliesener@vgregion.se

Anette Forsberg, Fyrbodal
anette.forsberg@vgregion.se

Lena Arvidsson, SAMLA
lena.arvidsson@vgregion.se

Anne-Charlotte Larsson, Göteborgsområdet 
anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Anneli Andersson, SIMBA 
anneli.s.andersson@vgregion.se 

Lena Arvidsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jeanette Andersson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Tobias Nilsson

Sjukhusdirektör bitr
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-07-07 11:51