Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad individuell plan, SIP

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av insatser från både region och kommun. Här hittar du den länsgemensamma riktlinjen för SIP i Västra Götaland med tillhörande blanketter, implementeringsmaterial och patient-/brukarinformation.

Såväl vuxna som barn som har behov av insatser enligt både SoL och HSL och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP. Materialet som är framtaget är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.

1. Insatser den enskilde behöver.

2. Huvudmännens ansvar.

3. Vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen och landstinget.

4. Vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen.

För besök som endast rör Samordnad individuell plan (SIP) tas ingen patientavgift ut. Om läkarbesök eller sjukvårdande behandling sker i direkt anslutning till planeringen ska patientavgift tas ut för insatsen/besöket

Webbutbildning

Öppna webbutbildningen i webbläsaren Internet Explorer. 

Webbutbildningen kräver även att din webbläsare har Flash Player installerat. Hämta Flash här.

SIP-kollen

SIP-kollen hjälper verksamheten att få veta hur patient/brukare upplevde det att få en SIP.

Till SIPkollen.se

Med Uppdrag Psykisk Hälsas webbaserade utbildningar om SIP kan du lära dig mer eller repetera dina kunskaper när det passar dig. Här finns utbildningar om SIP för både barn och vuxna. 

Till webbutbildningarna om SIP hos Uppdrag Psykisk Hälsa.

KVÅ-koder

KVÅ-koder för Samordnad individuell plan, SIP:

AU124 Upprättande av samordnad individuell plan
UX301 Uppföljning av samordnad individuell plan

Jessica Ek

Länsövergripande SIP-samordnare, Vårdsamverkan Västra Götaland/GITS
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

SIMBA

Vårdsamverkan SIMBA
(Kungälv, Ale, Stenungsund, Tjörn)
Har för närvarande ingen kontakt för SIP.


Senast uppdaterad: 2020-05-29 14:26