Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Brukarmedverkan

Sedan november 2018 pågår en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Uppdraget är ett led i att jobba mot målen i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa.

Satsningen går ut på att stärka systematisk brukarmedverkan regionalt, delregionalt och lokalt i Västra Götaland, som en del i arbetet med Handlingsplan psykisk hälsa.

Handlingsplanen är framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Det är dessa parter som nu tillsammans gör satsningen på brukarmedverkan.

För uppdraget anställs två personer: Lars Alfredsson som är en gemensam resurs för vårdsamverkansgrupperna i länet och Sara Svensson som är en gemensam resurs för brukarorganisationerna NSPHiG och Brukarrådet för missbruksfrågor.

De ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Samverkan ska skapas utifrån varje vårdsamverkansgrupp och de verksamheter och föreningar som finns i respektive geografiska område.

Arbetet kommer att pågå under hela 2019 och kan förlängas om regeringen och SKL tecknar överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa för 2019 och beroende på vilka prioriteringar som den i så fall innehåller.

Informationsbrev Stärkt brukarinflytande

Informationsbrev juni 2019 Stärkt brukarinflytande

Rapport om SIP för den enskilde - brukarrevision

En rapport om hur Samordnad individuell plan, SIP, uppfattas av den enskilde har tagits fram av brukarorganisationen NSPHiG i samarbete med andra aktörer i Västra Götaland. Brukarrevisionen undersöker hur det är att i Västra Götaland delta i en SIP som brukare, patient, klient med psykisk ohälsa eller som närstående. Men även hur det är för dem som behövt men inte fått en SIP. 

Sara Svensson

Koordinator, för brukarorganisationerna
Telefonnummer

Lars Alfredsson

Koordinator, för vårdsamverkansgrupperna
Telefonnummer

Charlotta Wilhelmsson

Processledare Västkom
Telefonnummer

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-06-13 12:33