Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

Två anställda ute vid bilen på väg att göra ett hembesök.

Mobil närvård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för eller som komplement till vård på vårdcentral eller på sjukhus. Vården blir mer tillgänglig, individanpassad, och mer ändamålsenlig, det vill säga vårdens kvalitet ökar. Patienten upplever en ökad trygghet. Digitala vårdmöten och observation i hemmet är en självklar del av den mobila närvården.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten samt dygnet runt-funktionen och arbetar tätt tillsammans med regionala specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Målsättningen med mobil närvård är fortsatt att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av helhetssyn och en god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från patientens behov. Syftet är att öka tryggheten hos patienten, utnyttja gemensamma resurser på ett bättre sätt och minska den slutenvård som går att undvika.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Presentation om mobil närvård

Personcentrerad vård

Mobil närvård grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär att:

  • patienten är medaktör i sin egen vård och omsorg
  • patientens individuella behov, preferenser och värderingar respekteras
  • det sker en samordning och finns kontinuitet, såväl inom som mellan vård och omsorg
  • vårdgivarna har en helhetssyn på patienten som en människa med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov
  • patientens familj och närstående involveras i vården, enligt patientens önskemål

AU124 SIP

XV016 Fördjupad läkemedelsgenomgång

Beslut om breddinförande av mobil närvård togs av Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014.

I december 2018 tog breddinförandeprojektet slut och såväl mobila hemsjukvårdsläkare som närsjukvårdsteamen ingår numera i ordinarie verksamhet och följs upp av de enheter på koncernkontoret VGR som ansvarar för Krav- och kvalitetsboken samt vårdöverenskommelser. Omställning/Nära vård kommer dock att stödja utvecklingen av mobil närvård under 2019-2020.

Anki Schutz

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-10-06 16:21