Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsrådet

Uppdrag

Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Sammansättning

Kunskapsrådet består av åtta kommunala representanter och åtta representanter från Västra Götalandsregionen. Ordförandeskapet kommer att växla mellan huvudmännen.

  • Kommunrepresentanterna företräder RSS-områdena/kommunalförbunden, Göteborgs Stad, VästKom samt sakkunniga inom kommunal hälso- och sjukvård (vid fördelningen har hänsyn tagits till geografisk spridning, mandat och sakkunskap).
  • De regionala representanterna företräder de sex programområden där det finns stora behov av samverkan, både mellan programområdena och mellan kommuner och VGR inom respektive programområde. Ytterligare en medlem representerar VGR:s samordningsgrupp för kunskapsstyrning (RESAK).

Interimistisk period

Arbetet med att etablera system för kunskapsstyrning på nationell och regional nivå, har pågått intensivt sedan flera år tillbaka. För att komma igång snabbt med det gemensamma arbetet är kunskapsrådet tillsatt under en interimistisk period. Under denna period, som ska pågå i 18 månader från och med den 1 januari 2020, kommer rådets arbetsformer prövas och vidareutvecklas innan styrgruppen för kunskapsstyrning i samverkan, tar beslut om en långsiktig överenskommelse.

Kerstin Hinz

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Välfärd Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-05-29 15:27