Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barn och ungas hälsa - Västbus

Västbus handlar om hur vi i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. Här kan du läsa mer om Västbus, samverkan kring barn och unga, hur arbetet är organiserat i länet och det utvecklingsarbete som pågår. Det finns även en sida som riktar sig till dig som förälder/anhörig och till dig som är barn/ungdom.

Nyheter

  • Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" har varit ute på remiss och nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter. Fram till dess överenskommelsen är beslutad gäller riktlinjer för Västbus.

  • Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" är ute på remiss fram till den 14 februari 2020.

  • Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

Snabblänkar

Samordnad individuell plan, SIP
Information om arbetet med samordnad individuell plan, både gällande bakgrund, lagstiftning samt frågor och svar.

Mallar och Informationsmaterial 
Dokumentmallar för bland annat kallelse till möte, samordnad individuell plan (SIP) samt avvikelser. 
Informationsmaterial och lathundar om Västbus.

Avvikelser
Avvikelsehantering - om samverkan inte fungerar

Gunilla Bothén

Processledare

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-09-18 09:40