Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus

Västbus riktlinjer gäller

OBS! Revidering av Västbus riktlinjer pågår. Ett nytt förslag till överenskommelse är framtaget och beslut väntas tas våren 2019. De gamla riktlinjerna (reviderade 2012) fortsätter gälla tills revideringen är klar. 

Västbus handlar om hur vi i Västra Götaland samverkar kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik. Här kan du läsa mer om Västbus, samverkan kring barn och unga, hur arbetet är organiserat i länet och det utvecklingsarbete som pågår. Det finns även en sida som riktar sig till dig som förälder/anhörig och till dig som är barn/ungdom.

Nyheter

Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

En dialog har förts med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för Västbus styrgrupp då arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen togs i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvarande form har därmed upplösts.

Snabblänkar

Samordnad individuell plan, SIP
Information om arbetet med samordnad individuell plan, både gällande bakgrund, lagstiftning samt frågor och svar.

Mallar och Informationsmaterial 
Dokumentmallar för bland annat kallelse till möte, samordnad individuell plan (SIP) samt avvikelser. 
Informationsmaterial och lathundar om Västbus.

Avvikelser
Avvikelsehantering - om samverkan inte fungerar

Jessica Ek

Processledare

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-01-17 19:41