Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensam riktlinje om oro för väntat barn

Redan under graviditeten kan medarbetare i region eller kommun känna oro för ett väntat barn. Det kan till exempel handla om missbruk, funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa hos den gravida eller partner/medförälder. För att det väntade barnet inte ska fara illa kan det behövas stödinsatser under graviditeten både från kommun och region.

Webbkonferens 10 september

Den 10 september sänder Västra Götalandsregionen, Västkom, kommunalförbunden i Västra Götaland och Länsstyrelsen Västra Götaland en webbkonferens om oro för väntat barn. Här finns inbjudan till webbkonferensen och du anmäler dig i Regionkalendern.


Nu finns en ny länsgemensam riktlinje för hur Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka när det finns oro för ett väntat barn. I riktlinjen beskrivs i vilka situationer det kan finnas oro för ett väntat barn och en gemensam arbetsmodell för samverkan presenteras. Arbetsmodellen tydliggör hur och när Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kan samverka och kommunicera för att säkra det väntade barnets hälsa och trygghet.

Riktlinje vid oro för väntat barn.pdf

"Förebyggande aktiveter redan under graviditet i samverkan"

Här kan du ta del av en film om den länsgemensamma riktlinjen vid oro för väntat barn. I filmen hör berättar en förälder och två medarbetare från Borås Stad och Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam om olika perspektiv på oro för väntat barn.

Underlag vid framtagande av lokal rutin för samverkan vid oro för väntat barn

För att underlätta arbetet när lokala rutiner tas fram för hur samverkan mellan kommun och region ska ske vid oro för väntat barn. Här finns ett underlag med ett antal frågor för att underlätta när lokala rutiner tas fram.


Senast uppdaterad: 2020-07-21 14:56