Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelsehantering i samverkan

Effektiv avvikelsehantering syftar till ökad patientsäkerhet genom att identifiera och förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt de sammanhållna processerna mellan kommun och region.

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar att identifiera och rapportera negativa händelser samt ge förslag till förbättringar.

Den 2020-02-10 ställde sig ledningsgrupp (VVG) bakom länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO, anslutning till IT-stödet sker successivt. Implementering samordnas via delregional vårdsamverkan.
För mer information vänligen kontakta delregional kontaktperson.

Registrera avvikelser i samverkan via MedControl


Senast uppdaterad: 2020-02-18 09:09