Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Nyheter Mobil närvård

Med det omfattande utvecklingsarbetet och breddinförandet av Mobil närvård i Västra Götaland har nya arbetssätt införts över hela regionen för en närmare samverkan mellan sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Nu är är slutrapporten här.

Nu finns slutrapporten för mobil närvård Västra Götaland tillgänglig.

Nu finns slutrapporten för breddinförandet av Mobil närvård tillgänglig.

Den 29/3 presenterade Dag Norén sin slutrapport på konferensen ”Tillsammans lyfter vi Mobil Närvård till en ny nivå” i Skaraborg.

Nu finns dokumentation från projektledarträffen den 6 december, se länk nedan.

Mobil närvård övergår helt i ordinarie verksamhet 2019. En god grund har lagts för fortsatt förvaltning och i stort sett samtliga berörda är nöjda med projektet.

Nu finns en guide till hur du använder digitala hjälpmedel för möten i vården inom Västra Götaland.

Nu finns dokumentation från de senaste projektledarträffarna och nätverksträffarna för mobil närvård.

22 november 2018. Elite Park Hotel, Göteborg.

26 september kl. 09.00-15.00, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Elite Park Avenue, Göteborg

Behövs gemensam uppföljning och utvärdering av sammanhållenvård och omsorg om äldre?

27 februari kl. 09.00-15.00, Hotell Scandic Europa, Nils Ericssonsgatan 21, GöteborgKaffe och smörgås finns från kl. 08.30

Läppstiftet konferens, lokal Götheborg, Lilla Bommen 1, Göteborg

Projektledarträff Mobil Närvård den 7 november kl. 09.00-15.30, Lilla Bommen Konferens, lokal Carmen, Göteborg

Mobil Närvård - Följeutvärderingen, delrapport 2, perioden september 2016 till maj 2017.

Information om Mobil närvård 2018 till alla vårdcentraler och vårdsamverkans- grupper i Västra Götaland .

Nätverksträff för mobila hemsjukvårdsläkare den 26 oktober, 13:00-16:30, i Göteborg (lokal meddelas senare). Anmälan till marianne.alard@vgregion.se senast den 15 oktober. Vid frågor kontakta Marianne via mejl eller 0733-208 787

Boka tid i din kalender, vi återkommer med inbjudan.

Samtliga godkända ansökningar gällande Mobil närvård i Västra Götaland har nu fått slutligt besked om medel. Det betyder att hela 45 av länets 49 kommuner kommer få Mobil närvård under 2017 och de 84 miljonerna som avsatts för fortsatt breddinförande delas upp på hela 20 projekt runt om i länet.

En ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet i framtiden till följd av den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen. I Västra Götaland är vi steget före. Här har vårdmodellen Mobil närvård med köksbordet som arena och vårdideologi funnits sedan 2001. Möt en av länets mobila hemsjukvårdsläkare, Jesper Poucette, i Lidköping.

Varje år ordnar KursDoktorn, en fortbildningsenhet inom Närhälsan Västra Götalandsregionen, Allmänläkardagarna. Konferensen som pågår i tre dagar vänder sig till specialister i allmänmedicin och är öppen för kollegor från hela landet. Allmänläkardagarna 2017 hölls den 25-27 januari i Skövde och med som utställare var Mobil närvård Västra Götaland.

I november 2016 kom nyheten om att hela 44 av 49 kommuner i Västra Götaland kommer få Mobil närvård 2017. Slutligt besked om medel för 2017-2018 kommer under januari månad, men redan nu finns uppdaterade kartor över Mobil närvårds täckningsgrad 2017. Både regionala och delregionala kartor finns att tillgå.

Den 20 december godkände Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, att 84 mnkr avsätts för fortsatt breddinförande av Mobil närvård i Västra Götaland.

Glädjande besked efter granskning av samtliga ansökningar om medel för Mobil närvård 2017-2018. Hela 44 av länets samtliga 49 kommuner täcks in av årets ansökningar.

Bland femtio nomineringar valdes Närvård Skaraborg ut som en av tre finalister till SKL och Vinnovas Innovationspris. Närvård Skaraborg är modellen som spridit sig utanför vårdsamverkansområdet och nu breddinförs i hela Västra Götaland under namnet Mobil närvård.

Ny ansökningsomgång och beslut om breddinförande i hela länet gör arbetssättet Mobil närvård högaktuellt.

Den 30 september är sista datumet för att ansöka om projektmedel för Mobil närvård som ska öka hembesök av läkare för de mest sjuka äldre. Både nya och pågående projekt ska ansöka för 2017-2018.

Årets förnyare i sjukvården är Närvård västra Skaraborg, som tilldelas utmärkelsen Guldskalpellen 2016 av Dagens Medicin.. Pristagarna har utfört ett pionjärarbete inom svensk hälso- och sjukvård genom att överbrygga organisatoriska gränser för att sluta upp kring multisjuka äldre patienter med stora vårdbehov.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 15:03