Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Mobil närvård

En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser: Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov är en särskilt utsatt grupp, ofta med insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar samt att någon tar ett helhetsansvar så att individen inte faller mellan stolarna. Det är här modellen Mobil närvård kan göra skillnad.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus.

Personcentrerad vård

Modellen grundar sig i personcentrerad vård, vilket innebär:
• Patienten som medaktör i vård och omsorg.
• Respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar.
• Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg.
• Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov.
• Involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål.

2001 Västra Skaraborg
Sedan 2001 har ett långsiktigt samarbete mellan kommun, primärvård och sjukhus i Skaraborg resulterat i begreppet Mobil närvård, en helt ny vårdmodell och ledningsstruktur.
Läs mer om Geriatrik, demens, palliativ vård hos Vårdsamverkan Skaraborg

2013 Hela Skaraborg
Samarbetet har utvecklats och 2013 tog Vårdsamverkan Skaraborg beslut om att modellen skulle implementeras i hela Skaraborg, idag är det infört i stort sett hela området.
Läs mer om Mobil närvård hos Vårdsamverkan Skaraborg

2014 Hela Västra Götaland
Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen/Mobil närvård togs av
Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014.

Beslut om breddinförande av Skaraborgsmodellen/Mobil närvård togs av Hälso- och sjukvårdsutskottet, Västra Götalandsregionen, 2014. I maj 2016 beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att  breddinförandet får fortsatta medel 2017-2018.

I december 2018 tog breddinförandeprojektet slut och såväl mobila hemsjukvårdsläkare som närsjukvårdsteamen ingår numera i ordinarie verksamhet och följs upp av de enheter på koncernkontoret VGR som ansvarar för Krav- och kvalitetsboken samt vårdöverenskommelser. Omställning/Nära vård kommer dock att stödja utvecklingen av mobil närvård under 2019 och förhoppningsvis 2020.

Målsättningen med Mobil närvård är fortsatt att öka tillgången till hembesök av läkare för att de mest sjuka äldre ska få en personcentrerad, trygg och samordnad primär- och specialistvård som präglas av en helhetssyn. En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.

Nätverksträffar

Projektledarträff 6 december 2018 - dokumentation

Avslutande nätverksträff 22 november 2018 - dokumentation

Nätverksträff Närsjukvårdsteam 25 oktober 2018 - dokumentation

Projektledarträff 16 oktober 2018 - presentation

Mobila Hemsjukvårdsläkare i Västra Götaland: Nätverksträff 26 september 2018 - dokumentation

Mobil närvård Västra Götaland: Projektledarträff 12 september 2018 - dokumentation

Projektledarträff 180523 - dokumentation

Minnesanteckningar NSVT-träff 180517

Dokumenation projektledarträff 180322

Dokumentation nätverksträff mobila hemsjukvårdsläkare 180227

Dokumentation projektledarträff 31 januari 2018

Projektledarutbildning 31 januari 2018

Dokumentation nätverksträff mobila hemsjukvårdsläkare 171019

Dokumentation nätverksträff närsjukvårdsteam i Västra Götaland 171003

Dokumentation projektledarträff 170919

Regionala dokumentmallar

Dokumentmall_Mobil närvård VG

Dokumentmall_omslag_Mobil närvård VG (med förstasida)

Presentationsmall_Mobil närvård VG

Mall projektplan_Mobil närvård VG

Delregionala dokumentmallar

Skaraborg: Dokumentmall_Mobil närvård

Göteborgsområdet: Dokumentmall_Mobil närvård

Södra Älvsborg: Dokumentmall_Mobil närvård

Fyrbodal: Dokumentmall_Mobil närvård

SIMBA: Dokumentmall_Mobil närvård

Logotyper

Mobil närvård VG.gif

Mobil närvård VG.eps

Mobil närvård symbol.gif

Mobil närvård symbol.eps

Mobil närvård VG + VGR.gif

Mobil närvård VG + VGR.eps

Nyttiga länkar

Handlingsplan Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018.pdf

Riktlinjen Samordnad Individuell Plan, SIP, i Västra Götaland.pdf

Hälso- och sjukvårdsavtalet Västra Götaland

Goda exempel från hela landet

Läs: Mobila akutteam Ängelholm

Läs: Satsningen på mobila akutteam i Ängelholm fortsätter (2015)

Läs: Projektet Trygg hemgång i Blekinge (Ronneby kommun)

Läs: Mobilt Akutteam för Äldre i Malmö – ÄMMA

 

 

Avvikelsehantering

Avvikelseblankett Borås

Checklista mobil hemsjukvårdsläkare Närsjukvårdsgrupperna

Inskrivning hemsjukvårdsteam

Manual HSVL Alingsås-Lerum

MN-Blankett för inskrivning i Mobil V Hisingen

Inskrivning närsjukvårdsteam

Folder inskriven Mobil närvård SU Mölndal

Manual NSVT Alingsås-Lerum

Läkarrutiner

Introduktion mobil hemvårdssjukläkare i Skaraborg

Mobil hemsjukvårdsläkare Lathund Majorna-Linné

Rutin receptförnyelse med och utan läkemedelsövertag Örgryte-Härlanda

Hemsjukvårdsläkares tillgänglighet Örgryte-Härlanda

Rutinbokning samt hembesök av hemsjukvårdsläkare Örgryte-Härlanda

Hemsjukvårdsläkares planerade frånvaro samt korttidsfrånvaro Örgryte-Härlanda

Rutin gränssnitt och avgränsning för hemsjukvårdsläkare Örgryte-Härlanda

Rutin in- och utskrivning av patienter i hemsjukvård Örgryte-Härlanda

Provtagning Örgryte-Härlanda

Läkemedel

Exempel med instruktion av läkemedelskartläggning Skaraborg (Excel)

Palliativa ordinationer 3 Skaraborg

Medarbetarinformation

Introduktion/Information Mobil närvård Skaraborg

Patientinfomation

MN-patientinformation 2

Mobil närvård hemsjukläkare i samarbete med hälso- och sjukvårdsenheten i Centrum - Göteborg

SIP och medicinsk vårdplan

Folder MVP 17-06 Skaraborg

Manual till medicinsk vårdplan 16-08-19 Skaraborg

Rev Medicinsk vårdplan 16-08-19 Skaraborg

SIP och medicinsk vårdplan

SIP och medicinsk vårdplan (Excel)

Sjuksköterskerutiner

Beslutsstöd manual

Beslutsstöd Skaraborg 2.0

Rutin vid vård i livets slutskede med Mobil Närvård Göteborg Centrum

Utvärdering

Enkät patientupplevelse inskrivning Närsjukvårdsteam

Enkät patientupplevelse uppföljning Närsjukvårdsteam

Enkät patientupplevelse inskrivning Hemsjukvårdsteam

Enkät patientupplevelse uppföljning Hemsjukvårdsteam

Enkät patientupplevelse kv 1 2018, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Övergripande rutindokument och överenskommelser

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Kvarteskliniken -17

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Norra Bohuslän och Dalsland

Lathund Förstärkt Hemsjukvårdsläkare Åmål-Balderkliniken

Lathund Mobil närvård Lilla Edet 17-10-09

Mobil närvård rutin Alingsås-Lerum

Rutin kontakt med patientens vårdcentral Örgryte-Härlanda

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Ulricehamn

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Borås

Rutin Mobila hemsjukvårdsläkare 2017 Svenljunga

Målgrupp och kriterier för att erbjudas besök av mobil Hemsjukvårdsläkare Göteborg Centrum

Samverkansrutin för Mobil Hemsjukvårdsläkare och Hälso- och sjukvårdspersonal Göteborg Centrum

KVÅ-koder

Viktigt att registrera!

XS010 Medverkan i teambesök och gruppteambesök
Besöksform; teambesök   Kontakttyp; hembesök   HSP kategori; läkare

Insats som utförs av hälso- och sjukvårdspersonal som ingår i vårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök / gruppteambesök – gäller Hemsjukvårdsläkare.

AU124 SIP

XV016 fördjupad läkemedelsgenomgång

 

Karin Fröjd

Medicinsk rådgivare
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Telefonnummer

Telefonnummer

SIMBA: Tjörn, Steungsund, Ale, Kungälv
Lena Arnfelt, Kungälvs kommun, ordförande SIMBA, lena.arnfelt@kungalv.se
Carina Westerelve, processledare SIMBA, 070-020 76 04Carina.vesterelve@vgregion.se

Södra Älvsborg/ Sjuhärad
Maritha Bäck, ordförande Närvårdssamverkan Södra Älvsborg,  maritha.back@vgregion.se
Charlotte Bliesener Falkenström, charlotte.bliesener@vgregion.se
Ann-Katrin Schutz, ann-katrin.schutz@borasregionen.se

SAMLA: Alingsås och Lerum
Lena Arvidsson, processledare SAMLA, lena.arvidsson@vgregion.se

 

Fyrbodal
Amira Donlagic, 010-435 45 21amira.a.donlagic@vgregion.se
Lena Johansson, lena.johansson@trollhattan.se 

Uddevalla
Helen Larsson, 0700-825887helen.ms.larsson@vgregion.se

Vänersborg
Anna-Karin Olin, anna-karin.olin@vgregion.se
Maria Widerberg, maria.widerberg@vgregion.se

Trollhättan
Tomas Everitt, tomas.everitt@ptj.se
Amira Donlagic, 010-435 45 21amira.a.donlagic@vgregion.se

Norra Bohuslän - Dalsland
Ulrika Holmqvist, ulrika.holmqvist@vgregion.se
Hanna Holgersson, projektledare, 0761-33318,  hanna.holgersson@vgregion.se
Maria Widerberg, maria.widerberg@vgregion.se

Lilla Edet - Lödöse
Annelie Örtendahl, projektledare, 0705-236761ano@medpro.eu

Orust
Johanna Bidegård, johanna.bidegard@capio.se
Maria Widerberg, maria.widerberg@vgregion.se

NSVT Fyrbodal
Helen Larsson, 0700-825887helen.ms.larsson@vgregion.se
Amira Donlagic, 010-435 45 21amira.a.donlagic@vgregion.se
Åsa Enarsson
Hanna Holgersson

Skaraborg
Sven-Ove Andersson, ordf Samverkan Geriatrik, Demens, Palliativ vård/Vårdsamverkan Skaraborg, 
Sven-ove.andersson@lidkoping.se070-3701527
Marianne Alärd, Samordnare Skaraborg, 0733-208787marianne.alard@vgregion.se
Eva-Marie "Mia" Gustafsson, eva-marie.gustafsson@vgregion.se 
Kerstin.bjalkefur@lidkoping.se
Maria.bjorck@falkoping.se
Ewa.hjerpe@skovde.se

Göteborg
Carl-Peter Anderberg, ordförande LGS, carl-peter.anderberg@kvarterskliniken.se 
Björn Gunnarsson, Processledare temagrupp Äldre,  Bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se

Göteborgsområdet: Partille
Anna Rindeskär, anna.rindeskar@capio.se
Anna Hallin, projektledare, anna.hallin@partille.se

Göteborgsområdet: Härryda
Carina Fransson, carina.fransson@harryda.se
Ingrid Grange, 031-724 61 26Ingrid.grange@harryda.se

Göteborgsområdet: Angered
Khalil Sendi, enhetschef, khalil.sendi@angered.goteborg.se
Emma Svärd, projektledare, emma.svard@angered.goteborg.se

Göteborgsområdet: Majorna-Linné
Morgan Davidsson, sektorschef, morgan.davidsson@majornalinne.goteborg.se
Merita Murtezi, projektledare Majorna-Linné, merita.murtezi@majornalinne.goteborg.se

Göteborgsområdet Västerhafvet (Askim-Frölunda-Högsbo) 
Ingegärd Ljungqvist, ordförande, Ingegard.ljungqvist@afh.goteborg.se 
Charlotte Barouma, projektledare, 0707-230375,  charlottebarouma@hotmail.com

Göteborgsområdet: Centrum
Mona Månsson, mona.mansson@centrum.goteborg.se
Sara Ottosson Högberg, 031- 3657756sara.ottosson.hogberg@centrum.goteborg.se

Göteborgsområdet: Örgryte-Härlanda
Elisabeth Dannberg, elisabeth.dannberg@orgryteharlanda.goteborg.se
Annika Leidenhed, annika.leidenhed@vgregion.se
Ingrid Ljungberg, projektledare, ingrid.ljungberg@oh.goteborg.se

Göteborgsområdet: Östra Göteborg
Kristina Söderlund, kristina.soderlund@ostra.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:43