Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss Hälso- och sjukvårdsavtalet och tillhörande överenskommelser

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser är ute på remiss. Här kan du läsa förslaget och hur remissinstanserna kan lämna synpunkter samt ta del av annan information om remissprocessen.

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  

De tillhörande överenskommelserna

  • Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra Götaland.  
  • Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
  • Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende.  

(Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård är uppdaterad och inte reviderad, vilket innebär att den inte ingår i remissyttrandet).

Tidplan

Bild på tidslinje för remisstiden. September 2021 förslag framtagna. 31 december sista dagen för remissvar. januari 2022 remissvar sammanställs. februari 2022 ställningstagande i VVG och SRO. mars-maj 2022 beslut hos respektive huvudman
Bild på tidslinje för remissprocessen.

Så svarar ni

Berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra Götaland lämnar remissvar senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på den här webbsidan.

Lämna ett samlat svar från respektive kommun samt berörda remissinstanser i Västra Götalandsregionen.

Svarsformuläret följer den struktur som avtalet/överenskommelsen har och utgår från större huvudrubriker i dokumentet. Svara gärna med hänvisning till rubrik i dokumentet och så kortfattat och konkret som möjligt.

Svaren lämnas som fritext och det finns möjlighet att lämna övergripande synpunkter.

Undvik fackuttryck och förkortningar.

Webbformulär för remissvar 
Öppnas i nytt fönster!

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall av svarsformuläret för att underlätta att samla in och sammanställa synpunkterna inför remissinskicket från vardera remissinstans. När svaren ska skickas in ska de överföras till webbformuläret.

Arbetsmall Synpunkter på remiss för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, Word

Tänk på

  • Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret stängt.
  • Lämna synpunkterna via webbformuläret.
  • Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du lämna fälten tomma.
  • Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
  • Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Vid frågor kontakta

Hälso- och sjukvårdsavtalet:
Helena Styrén, helena.styren@vgregion.se
Angela Olausson, angela.olausson@vastkom.se 

Webbfrågor: 
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-10-01 10:30