Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård är ute på remiss. Här kan du läsa förslaget och hur remissinstanserna kan lämna synpunkter samt ta del av annan information om remissprocessen.

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Tidplan

Bild på tidslinje för remisstiden. September 2021 förslag framtagna. 31 december sista dagen för remissvar. januari 2022 remissvar sammanställs. februari 2022 ställningstagande i VVG och SRO. mars-maj 2022 beslut hos respektive huvudman
Bild på tidslinje för remissprocessen.

Så svarar remissinstanserna

Berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i Västra Götaland lämnar remissvar senast 31 december 2021 i det webbformulär som finns på den här webbsidan.

Lämna ett samlat svar från respektive kommun samt berörda remissinstanser i Västra Götalandsregionen.

Svarsformuläret följer den struktur som färdplanen har och utgår från större huvudrubriker i dokumentet. Svara gärna med hänvisning till rubrik i dokumentet och så kortfattat och konkret som möjligt.

Svaren lämnas som fritext och det finns möjlighet att lämna övergripande synpunkter.

Undvik fackuttryck och förkortningar.

Webbformulär för remissvar 
Öppnas i nytt fönster!

Använd arbetsmallen 

Det finns en arbetsmall av svarsformuläret för att underlätta att samla in och sammanställa synpunkterna inför remissinskicket från vardera remissinstans. När svaren ska skickas in ska de överföras till webbformuläret. Detta för att du inte kan pausa ifyllandet i webbforumläret utan måste skicka in allt vid ett och samma tillfälle. 

Arbetsmall för synpunkter på remissförslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, Word

Tänk på

  • Svara på remissen senast den 31 december 2021, därefter är formuläret stängt.
  • Lämna synpunkterna via webbformuläret.
  • Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten kan du lämna fälten tomma.
  • Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter.
  • Undvik klistra in text från avtal och överenskommelser. 

Vid frågor kontakta

Färdplan: ​
Anne-Marie Svensson, anne-marie.v.svensson@vgregion.se
Malin Swärd, malin.sward@vastkom.se  

Webbfrågor: 
Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2021-10-01 09:29