Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

På denna sida samlar vi vanliga frågor och svar om ärendet och remissprocessen samt frågor och svar som har skickats in eller kommit upp under remisskonferenserna.

Om du inte hittar svar på dina frågor nedan är du välkomen att kontakta

Emma Övelius, 073 – 524 59 36, emma.ovelius@lumell.se eller
Adam Krantz, 076 – 136 47 41, adam.krantz@vastkom.se.  

Kategorier

Remissvar

Sista dagen för att lämna remissvar är 18 april 2022.

Synpunkterna ska skickas in via ett webbformulär som följer samverkansavtalets struktur.

Webbformulär för remissvar 
Öppnas i nytt fönster

Varje huvudman avgör vilken roll som anses mest lämpad att stå för svaret. Det är viktigt att svaren som skickas in speglar kommunens eller regionens samlade bild och inte en enskild individs.

I webbformuläret går det inte bifoga bilagor. Om svaret inte ryms i någon rubrik finns det alternativ att lämna övergripande fritextsvar i formuläret.

Remisskonferenser

Under remisskonferenserna kommer en kort presentation ges av arbetet med Digitala hjälpmedel i samverkan. Därefter kommer det finnas gott om tid för dialog och att gemensamt diskutera innehållet i samverkansavtalet samt att direkt lämna kommentarer och medskick på avtalets olika delar.

 • Torsdag 10 februari kl. 14.00-15.30 – Digital remisskonferens 1

 • Fredag 11 mars kl. 10.00-11.30 – Digital remisskonferens 2

 • Onsdag 30 mars kl. 9.00-10.30 – Digital remisskonferens 3

För att delta på (någon av) de digitala remisskonferenserna behöver ni anmäla er. Anmälan görs genom att fylla i anmälningsformuläret som ni hittar på huvudsidan eller via länk här.

Anmälan till remisskonferens
Öppnas i nytt fönster!

Presentationen kommer vara samma i alla remisskonferenser. Beroende på vilka frågor som kommer upp från deltagarna kan innehållet i diskussionsdelen variera något.

Finansiering

För att etablera det gemensamma samarbetet med digitala hjälpmedel behövs det en gemensam investering. Investeringen är en engångsfinansiering och efter tre år förväntas modellen kunna bära sig själv genom hyra för hjälpmedel, precis som hjälpmedelsverksamheten i övrigt. Investeringen kommer under de första åren att användas för lönekostnader till exempelvis process- och arbetsledning, produktkonsultent, upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal. Investeringen inkluderar också produktrelaterade kostnader för inköp av de första produkterna, utrustning samt för etablering av test och demonstrationsmiljöer. Det kommer vara helt transparent hur dessa medel används, precis som för den nuvarande hjälpmedelsverksamheten. Eventuella utestående medel som finns kvar från den gemensamma finansieringen 30 juni 2025 föreslås återbetalas till huvudmännen eller, om huvudmännen så beslutar, återinvesteras i det fortsatta samarbetet.

Det finns statliga överenskommelser med avsatta medel för digitala hjälpmedel eller närliggande områden. Om kommunerna eller regionen skulle önska finns alltså möjlighet att använda statliga medel för att gemensamt investera i att etablera samarbetet. Några exempel på satsningar med avsatta medel som är möjliga att använda är överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Fler exempel återfinns i avsnitt 5.8.1. i Bilaga 1.

Samverkansavtalet, utredningen och process

När huvudmännen på politisk nivå beslutar om samverkansavtalet och skriver på innebär det att de:

 • vill ha samarbetet och stödjer det
 • har som ambition att nyttja sortimentet men det är inte ett krav att göra det från första dagen
 • får möjlighet att påverka hur samarbetet utvecklas och tillgång till omvärldsbevakning, utbildningar, forum för erfarenhetsutbyte mellan huvudmän
 • bidrar med en engångsinvestering för att bygga upp organisationen och för att nyttjandet av produkterna ska kunna göras med långsiktigt hållbar prismodell.

Det viktigaste dokumentet att läsa är det som är föremål för remiss, det vill säga dokumentet Förslag på Samverkansavtal digitala hjälpmedel. Övriga dokument, såsom avsiktsförklaring och bilagor finns tillgängliga för den som vill veta eller förstå mer.

Vi i projektledningen träffar er gärna och diskuterar innehållet i samverkansavtalet med er. Kontakta oss så kan vi boka in en tid för dialog och presentation.

Vi vet att det kan upplevas som att processen går snabbt framåt. Det beror på att det är många saker som behöver ske för att få till ett samarbete kring digitala hjälpmedel. Det ska noteras att frågan om ett eventuellt samarbete kring digitala hjälpmedel har utretts i flera forum sedan 2014 och har genomgått flera förankringsinstanser. År 2019 formulerades en gemensam avsiktsförklaring och i mars 2021 fattade Styrgrupp IT i Väst beslut om det uppdrag som ligger till grund för projektet Välfärdsteknik i samverkan. Under utredningen har förslag på hur samarbetet ska fungera utretts och förankrats grundligt varpå förslaget på samverkansavtal har tagits fram. Nu inleds remissperioden som är ett steg på vägen till att säkra samarbetet inom regionen. Remissperioden pågår till 18 april. Därftefter kommer avtalet revideras utifrån inkomna synpunkter innan det går ut till beslut enligt ordinarie strukturer. Både före, under och efter remissperioden finns möjlighet att föra dialog kring detta.

Ett flertal personer, organisationer och grupper har deltagit i arbetet med utredningen och förslaget på samverkansavtal. Bland annat har invånare, leverantörer, nationella och internationella experter, andra regioner, representanter från Hjälpmedelscentralen, berörda verksamheter, de 49 kommunerna och patient- och brukarföreningar deltagit i arbetet. För mer information, se metodavsnitt (kapitel 3) i Bilaga 1.

 • Kostnadsansvar för nya produkter
 • Regelverk kring användning och vem som får beställa
 • Hur produkter som inte är medicintekniska produkter ska hanteras och hur eventuella beslut att inkludera dessa produkter påverkar tidigare fattade beslut
 • Hur egenansvar kopplat till dessa produkter ska hanteras
 • Hur prioriteringar mellan olika huvudmäns behov kan hanteras

Ansvaret för dessa frågor ligger idag hos den befintliga samverkansstrukturen för hjälpmedel. Utredningen har pekat på värdet av de gör det även i fortsättningen och då genom den revidering av uppdrag som uppmanas till i avtalets andra avsnitt. Dessa frågor kommer därmed att hanteras fortlöpande av befintlig struktur under uppbyggnaden av det nya samarbetsområdet.

Anledningen till att det gjordes en avgränsning kring datahantering var för att säkra framdrift i utredningen. Området är dock mycket viktigt och kommer fortsatt att hanteras under år 2022, bland annat i dialog med projektet Framtidens Vårdinformationsmiljö.

 

 


Senast uppdaterad: 2022-01-18 20:16