Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Nuläge: Förslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, PDF

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Presentationsmaterial

Presentationsmaterial Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård, PPT

Beslut hos 50 huvudmän

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslagen av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslagen.

Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. 

Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. 

Stöd i implementering

Redan nu pågår planering inför implementering. Tanken är att ta fram ett implementerings- och kommunikationsmaterial som ska vara stöd i processen. Materialet kommer finnas på den här webbsidan.  

På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i överenskommelse, också reviderats.

Uppdragshandling Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götalands län, PDF

Remissprocessen

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig Politiskt samrådsorgan (SRO) bakom förslaget av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Syftet med Hälso- och sjukvårdsavtalet

Politiskt samrådsorgan (SRO) har gett i uppdrag att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod. 

De tillhörande överenskommelserna

  • Överenskommelse Läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
  • Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
  • Överenskommelse Samverkan om Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra Götalandsregionen.  

Färdplan Nära vård

Arbetet sker i nära samverkan med framtagandet av en gemensam Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.

Färdplan Nära vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Tidslinje för arbetet

Tidslinje mars 2022.png

Tidslinje för arbetet med Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Februari 2022: Information i VVG
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till okt 2022: Beslut hos respektive huvudman
  • 1 Januari 2023: Ny avtalsperiod

Angela Olausson

Processledare Nära vård, VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-23 11:45