Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet, underavtal och överenskommelser ska revideras inför ny avtalsperiod.

SRO har gett i uppdrag att följa upp och revidera hälso- och sjukvårdavtalet inför ny avtalsperiod. uppdraget är indelat i huvudprojekt och delprojekt.

Huvudprojekt

  • Revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet

Delprojekt

  • Ansvar och samverkan specialiserad hälso- och sjukvård i hemmet
  • Ramavtal om Läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
  • Överenskommelse samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar
  • Överenskommelse samt riktlinje; Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Syftet med Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet och underavtalen, överenskommelserna ska främja ett gott, säkert, tillgängligt och jämlikt omhändertagande för personer med hälso- ochnsjukvårdsinsatser från både kommun och region. Avtalet ska främja och stödja samverkan och samarbete som bidrar till tryggt och självständigt liv för individen.

Arbetet ska ske i nära samverkan med framtagandet av en gemensam färdplan för nära vård i Västra Götalands län.


Senast uppdaterad: 2021-08-26 12:11