Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Här samlar vi frågor och svar om remissprocessen som skickats in eller kommit upp under remisskonferenserna.

Kategorier

Skicka in remissvar

Sista dagen för att lämna remissvar är 31 december 2021.

Synpunkterna ska skickas in via ett webbformulär som följer den struktur som avtalet/överenskommelsen har och utgår från större huvudrubriker i dokumentet.

Webbformulär för remissvar
Öppnas i nytt fönster!

Samtliga frågor är fritextsvar och svarsalternativ för övergripande synpunkter finns.

I webbformuläret går det inte bifoga bilagor. Om svaret inte ryms i någon rubrik finns det alternativ att lämna övergripande fritextsvar i formuläret.

Det är två remisser som går ut samtidigt: 

Det innebär att varje remissinstans lämnar två beslutade svar.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Kommunala hälso-och sjukvårdsansvaret omfattar även:

Att när överenskommelse skett i enskilda fall utföra planerade
och/eller förutsägbara hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet under
kväll, helg och nattetid för patienter som normalt besöker Västra
Götalandsregionens vårdcentraler.

Tidigare enbart kväll och natt.

Fast vårdkontakt ska utses av regionen vid utskrivning från slutenvård. Läs mer i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, PDF

Vid öppen vård ska den fasta vårdkontakten utses där den huvudsakliga vården ges.

Överenskommelser 

Överenskommelse för barns och ungas hälsa är ny och började gälla 1 januari 2021.

Hälso- och sjukvårdsavtalet handlar i huvudsak om samverkan mellan regionens och kommunens hälso- och sjukvård samt regionens hälso- och sjukvård och kommunens socialtjänst. Överenskommelse Barns och ungas hälsa involverar samtliga berörda verksamheter hos både kommun och region (t ex även förskola/skola och elevhälsan).

Eftersom det är en ny struktur som tillämpas gjordes avgränsningen att de överenskommelser som är med i Del C är de som är lagreglerade. Det är lagreglerat att det ska finnas en överenskommelse för Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Delar av det som finns lagreglerat återfinns i Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende. 

Inför nästa revidering finns möjligheter att ta vidare grepp om vad som ska ingå och kopplas till Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Synpunkter som rör Överenskommelse läkarmedverkan går att lämna i remissvaret.

Primärvårduppdraget

I samband med revideringen och den nya skrivningen i Hälso- och sjukvårdslagen identifierades ett behov av att titta på primärvårdsuppdraget. Det innebar att remisstiden förlängdes då det var av värde att få ut rapporten innan remisstidens slut.

Resultatet som presenteras i rapporten ger remissinstanserna ett nuläge och en beskrivning av primärvårdsuppdraget idag.

Remissinstanserna kan få ytterligare information inför sitt svar vilket då kan tas med vid synpunktshanteringen.

Fler frågor

Har du någon annan fråga skicka den till vardsamverkan@vastkom.se


Senast uppdaterad: 2021-10-13 14:06