Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård

Nuläge: Förslag till Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Förslag Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser, PDF

Förslag Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Presentationsmaterial

Presentationsmaterial Hälso- och sjukvårdsavtalet m överenskommelser, Färdplan Nära vård, PPT

Beslut hos 50 huvudmän

Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslagen av Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt rekommenderar respektive huvudman att besluta i enlighet med förslagen.

Huvudmännen, Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna, har fått ett beslutsunderlag under våren 2022. 

Förutsatt att respektive huvudman beslutar i enlighet med rekommendationerna börjar Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser gälla 2023-01-01. 

Stöd i implementering

Redan nu pågår planering inför implementering. Tanken är att ta fram ett implementerings- och kommunikationsmaterial som ska vara stöd i processen. Materialet kommer finnas på den här webbsidan.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg.

Remissprocessen

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser har varit ute på remiss under hösten 2021. Ett stort antal synpunkter har skickats in och under januari och februari 2022 har avtal och överenskommelser bearbetats utifrån synpunkterna. Den 24 februari 2022 ställde sig det Politiska samrådsorganet (SRO) bakom förslaget av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser och rekommenderade respektive huvudman att besluta i enlighet med förslaget.

Färdplanen - en gemensam kraftsamling

Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper, utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.

Uppdraget

Uppdraget är att ta fram en strategisk plan/färdplan och en gemensam målbild som beskriver hur vi i samverkan förflyttar oss mot en god och nära vård. Inom uppdraget ska vi ta fram en gemensam målbild, identifiera prioriterade målområden, ta fram en tidsplan fram till 2030 samt ta fram förslag till gemensam uppföljning och analys.

Uppdragshandling (undertecknad och inscannad version)

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Arbetet sker i nära samverkan med revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för god och nära vård.

Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet (vardsamverkan.se)

Tidslinje för arbetet

Tidslinje mars 2022.png

Tidslinje för arbetet med Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet.

  • Oktober 2020 till september 2021: Framtagande av förslag
  • Februari 2022: Information i VVG
  • Februari 2022: Ställningstagande SRO
  • Mars 2022 till okt 2022: Beslut hos respektive huvudman
  • 1 Januari 2023: Ny avtalsperiod

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anki Schutz

Strateg, Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-01 07:45