Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser i samverkan

Uppdrag att ta fram länsgemensam rutin för hantering av avvikelser i samverkan pågår.

Processledare för uppdraget:

Ulla Arwidson, ulla.arwidson@trollhattan.se
Amira Donlagic, amira.a.donlagic@vgregion.se

Arbetsgruppen:

Anneli Bjerde, Västkom
Marga Brisman, Biträdande Region chefläkare, VGR
Goran Barasin, objektspecialist, Medcontrol, VGR
Erika Kovácsné Tóth, Vårdsamverkan Fyrbodal

Nulägesrapport i korta drag:

 • Piloten pågår, gemensam IT stöd MedControlPro testas där alla med SITHS-kort har behörighet att arbeta med avvikelser helt digitalt, status på piloten:

April 2019 startades pilot med att testa framtagen IT -baserad lösning (MedControlPro) i piloten deltar:

 • Trollhättans stad
 • Borås stad
 • Svenljunga
 • Bollebygds kommun
 • Tranemo kommun
 • Tranehälsan (VC privat utförare)
 • Medpro (VC privata utförare)
 • NU sjukvården (sjukhus)
 • SÄS (sjukhus)

Tidsplanen för piloten var maj ut men p g a för få avvikelser i IT stödet så kommer vi att förlänga piloten sommaren ut och planerar för att ansluta fler aktörer att testa IT stödet. Det ska vara enkelt att rapportera in avvikelser (hittills upplever man att det är väldigt enkelt att lägga in avvikelser)

 24/4 2019 hölls workshop med syfte att ta fram idéer och förslag hur vi kan använda oss av de avvikelserna i samverkan för att få en högre patientsäkerhet genom gemensam uppföljning och lärandet på alla nivåer.

Grov tidsplan 2019:

 • Utvärdera piloten efter sommaren och göra eventuella anpassningar
 • Ta fram hur lärande processen ska se ut, inklusive uppföljning, rapporter och återkoppling på olika nivåer, utifrån underlaget från workshopen 24/4 2019.
 • Ta fram implementeringsplan
 • Beslut i kommande VVG under hösten 2019 om gemensam rutin för avvikelsehantering i sin helhet med implementeringsplan och breddinförande.

Lägesrapport 190515

Workshop 190424

Reflektioner från workshop 190424

Tidigare dokument (från 2018.02.15)


Senast uppdaterad: 2019-01-11 13:50