Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående länsgemensamma uppdrag

Här hittar du information om länsgemensamma samverkansuppdrag, uppdragshandlingar och kontaktpersoner.

Ett flertal gemensamma uppdrag pågår på länsnivå mellan VästKom (för kommunernas räkning) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Det finns en upparbetad struktur för framtagande av och genomförande av uppdragen. När en bedömning gjorts av parterna att en fråga ska hanteras gemensamt tas ett utkast till uppdragshandling fram. Utkastet förankras på kommunsidan hos berörda aktörer och i beredningsgrupp VGK samt hos berörda verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Uppdragshandlingarna undertecknas av hälso-och sjukvårdsdirektören för Västra Götalandsregionen samt direktör för VästKom och går som anmälningsärenden till VVG. I uppdragshandlingen finns omfattning och tidsplan beskrivna.

Avslutade uppdrag

  • Översyn länsgemensamma grupper
  • Arbetsgrupp för implementering av överenskommelse om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Uppdrag att anpassa och implementera rutin samt IT-tjänsten SAMSA i linje med förslag till överenskommelse och gemensam riktlinjer för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  • Nationella riktlinjer demens
  • Överenskommelse om uppsökande nödvändig tandvård
  • Gemensam webb för länets kommuner och VGR samt för vårdsamverkansgruppernas hemsidor

För ytterligare information om dessa avslutade uppdrag kontakta Anneli Assmundson Bjerde eller Rose-Marie Nyborg, se kontaktuppgifter nedan.

Anneli Assmundsson Bjerde

Utvecklingsstrateg VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-04 19:52