Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående länsgemensamma uppdrag

Här hittar du information om länsgemensamma samverkansuppdrag, uppdragshandlingar och kontaktpersoner.

Ett flertal gemensamma uppdrag pågår på länsnivå mellan VästKom (för kommunernas räkning) och Västra Götalandsregionen (VGR).

Det finns en upparbetad struktur för framtagande av och genomförande av uppdragen. När en bedömning gjorts av parterna att en fråga ska hanteras gemensamt tas ett utkast till uppdragshandling fram. Utkastet förankras på kommunsidan hos berörda aktörer och i beredningsgrupp VGK samt hos berörda verksamheter inom Västra Götalandsregionen.

Uppdragshandlingarna undertecknas av hälso-och sjukvårdsdirektören för Västra Götalandsregionen samt direktör för VästKom och går som anmälningsärenden till VVG. I uppdragshandlingen finns omfattning och tidsplan beskrivna.

Barn och unga

Revidering av Västbus riktlinjer – Överenskommelse om barn och ungas bästa.

Trygg och säker vård för barn o unga som vårdas utanför egna hemmet

Kommunal referensgrupp för framtagande av regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso -och sjukvård (VGR)

Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" har varit ute på remiss och nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter. Fram till dess överenskommelsen är beslutad gäller riktlinjer för Västbus. (VVG 2019-05-29)

Anneli Assmundsson Bjerde

Utvecklingsstrateg VästKom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Rose-Marie Nyborg

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-05-29 14:38