Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Tillfälliga gruppen om samverkan kring den nya lagen

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård syftar till fortsatt bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus.

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med berörda vårdgivare inom kommun och region, planerar den fortsatta vården, vilket dokumenteras i en vårdplan.

Regional förvaltning 

Styrgrupp SVPL i Västra Götaland har det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplaneringsprocessen. SAMSA grupp är regional arbetsgrupp som består av operativa kontakpersoner från vardera vårdsamverkansområde i VGR. SAMSA grupp lyder under styrgupp SVPL.

IT-stöd för kommunikation

För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används SAMSA IT-tjänst

Delregional förvaltning

Delregional arbetsgrupp samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med nationella och regionala riklinjer.

Minnesanteckningar 2019

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-10 20:06