Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Svenljunga

Svenljunga närvårdsområde

Närvårdsområde Svenljunga är ett av tio Närvårdsområden i Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. 

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Svenljunga samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering.

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan

Sebastian Nydén

Ordförande ledningsgrupp Svenljunga

Representanter

Sebastian Nydén Svenljunga kommun             
sebastian.nyden@svenljunga.se

Elisabeth Larsson Närhälsan Vårdcentralen Svenljunga
elisabeth.larsson@vgregion.se  

Calle Larsson Södra Älvsborgs sjukhus, Öppenvårdspsykiatrin
calle.larsson@vgregion.se

Kay Eriksson Södra Älvsborgs sjukhus, Barn och ungdomspsykiatri (Nina Brag fr om 18-12-01)
kay.eriksson@vgregion.se

Pia Hendberg Offentlig primärvård rehabilitering
pia.hendberg@vgregion.se

Helena Lundgren Chef barn- och elevhälsa
helena.lundgren@svenljunga.se

Sandra Larewall verksamhetschef IFO/FH och myndighet
sandra.larewall@svenljunga.se

Erika Till
erika.till@svenljunga.se

Tommy Fock, barn och utbildningschef
Tommy.fock@svenljunga.se

Krister Fransson, vårdenhetschef, Skene

 

Protokollrutin

Protokoll ska skrivas, kopia mailas till Närvårdskontoret för publicering på
hemsida.


Senast uppdaterad: 2019-01-04 11:43